Politiattester

Krav om politiattester for alle trenere/lagledere

På styremøte i mars vedtok styret i Levanger Judoklubb å følge anbefalingene fra Norges Idrettsforbund som sier at idrettslaget skal kreve inn nye attester hver 18. måned.

Norges idrettsforbund jobber kontinuerlig med at idretten skal oppleves som et trygt og godt sted å være for barn, ungdom og personer med utviklingshemming. Som en viktig del av dette arbeidet har idrettsstyret vedtatt at alle, med et verv i norsk idrett som innebærer nær kontakt med og/eller et tillitsforhold til mindreårige og personer med utviklingshemming, skal fremvise politiattest.

Hva er politiattest? 
En politiattest eller en vandelsattest inneholder opplysninger om en persons oppføringer i politiregistrene. Det kreves politiattest i flere yrker, også verv i frivillige organisasjoner.

Hvorfor kreves det politiattest?
Idretten krever fremvisning av politiattest uten anmerkninger – en ren attest – fra alle personer med oppgaver i norsk idrett som innebærer nær kontakt med og/eller et tillitsforhold til barn, unge og personer med utviklingshemming. Det er fordi vi ønsker et trygt og godt miljø for alle våre medlemmer.

Hvem omfattes av ordningen?
Ordningen omfatter både ansatte og frivillige, og gjelder uansett om personen får lønn for oppdraget eller ikke. Det avgjørende er i hvilken grad oppgavene vedkommende skal ha innebærer kontakt med mindreårige og personer med utviklingshemming. Trenere, instruktører og lagledere som skal ha direkte kontakt med mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, vil alltid være omfattet av ordningen. Ordningen omfatter bare personer over 15 år. Dette kan gjelde for en del foreldre som fungerer som reiseledere i forbindelse med stevner.

Hvilke forhold fremkommer i politiattesten? 
I politiattesten, eller barneomsorgsattesten, fremgår seksualforbrytelser mot barn eller voksne, drap, narkotikaforbrytelser og grov volds- eller ranskriminalitet.
Ingen andre straffbare forhold vil fremkomme på denne politiattesten.

Hvem har ansvaret for dette?
Hovedstyret i idrettslaget har ansvaret for politiattester og skal utnevne en person som er ansvarlig for innhenting og oppfølging. I Levanger Judoklubb er dette nestleder Eirik Lein Strand.

Hvordan får jeg attest?
Ta kontakt med nestleder på e-post; tori-uke@hotmail.com Du får da tilsendt et søknadsskjema og en bekreftelse fra Levanger Judoklubb på hvorfor du skal ha attest. I tillegg må det sendes med kopi av enten førerkort eller pass. For de som er under 18 år må det sendes per brev og foreldre/foresatte må signere. Deretter sendes søknaden enten per post til følgende adresse:

Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester
Postboks 113
9951 Vardø

Etter noe tid vil hver enkelt få tilsendt svar per brev eller elektronisk. Ta så med en utskrift/brevet og vis dette til Eirik Lein Strand som har ansvaret for attestene. En annen mulighet er å ta et bilde/MMS og sende til nestleder. Bilder vil bli slettet med en gang det er registrert at attesten er i orden.

Les mer på følgende adresse:

https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/

 

Her presenterer vi våre trenere.