Verv i judoforbundet

 

Verv Periode Navn
Kretsformann   N.Tr. judokrets 1978-80 Gisle Amundal
Kretsformann   N.Tr. judokrets 1980-88 Torbjørn   Eliasson
Kretsformann   N.Tr. judokrets 1988-91 Knut Lian   Kristiansen
Kretsformann   N.Tr. judokrets 1992- Snorre Johansen
Appellutvalget   NJF 1991-93 Torbjørn   Eliasson
Kontrollutvalget   NJF 1993-94 Torbjørn   Eliasson
Styremedlem i   sentralstyret NJFTK(teknisk   komite), TUK(trenerutd.komiteen),   DK(dommerkomiteen) 1994-1999 Alf B. Rostad
Lovkomiteen NJF 1994- Alf B. Rostad
Leder   dommerkomiteen NJF 1997-1999 Alf B. Rostad
President i NJF 1999-2003 Alf B. Rostad
Appellkomiteen   (medlem) 2001-2003 Eirik Lein   Strand
Appellkomiteen   (vara) 2001-2003 Tore Brenne
Ungdomskomiteen   (leder) 2001- Christian H.   Toldnes
Ungdomskomiteen 2001 Silje V. Rostad
Lovkomiteen (medlem) 2003-2007 Tore Brenne
Lovkomiteen   (leder) 2007-2009 Tore Brenne
Kontrollkomiteen   (vara) 2007-2009 Jan-Erik Larsen
Honorær   komite 2006-2009 Eirik Lein   Strand
Honorær   komite (Leder) 2009- Eirik Lein   Strand
Lovkomiteen (medlem) 2009-2011 Tore Brenne
Honorær   Komite 2011- Alf Birger   Rostad
Lovkomiteen (vara) 2010-2012 Eirik Lein   Strand
Forbundsstyret (vara) 2011-2014 Tore Brenne
Landslagskomiteen 2011- 2013 Snorre Johansen
Lovkomiteen 2011-2014 Snorre Johansen
Stevne- og   arrangementskomiteen 2010- Johnny Lund
Medlem Dan-kommisjonen 2013-2016 (*) Alf Birger Rostad
Regionsensor Midt-Norge 2013-2016 (*) Alf Birger Rostad
Valgkomiteen 2014- Tore Brenne
Stevne- og   arrangementskomiteen 2016- Tommy Leonhardsen
Kontrollkomiteen 2016- Evelyn Gulstad Otlo
(*) – ikke lenger medlem av Levanger Judoklubb