Knøttejudo

Vi har knøttekurs både i høst- og vårhalvåret. Oppstart i september og januar.
Påmelding til knøtteansvarlig Eirik Lein Strand

Oppgi barnets navn, fødselsdato og foresattes navn og kontaktinformasjon.
Aldersgrense: 4 – 8 år (til og med 3. klasse, fra 4. klasse trening på ordinære barnepartier)
Pris: 12 ukers knøttekurs 950 kr. Søskenrabatt:  10 % rabatt på hver.

Det er begrenset antall plasser på knøttekurset og påmeldingene følger prinsippet om «førstemann til mølla».

Trening på mandager:
Kl. 1700-1800 Knøttegruppe 1, barn født 2016 eller 2017
Kl. 1800-1900 Knøttegruppe 2, barn født 2013, 2014 eller 2015