Styret

Klubbens vedtekter finner du her: Lov for Levanger Judoklubb [08.03.2020]

Postadresse:                                     Bankkonto: 4420.85.20056
Levanger Judoklubb                          Org.nr.: 984188692
Skoleparken 10
7604 Levanger                                  Kontakt oss

LEDER Snorre Johansen 95077326
NESTLEDER Eirik Lein Strand 41923273
KASSERER Ole Christian Langfjæran 98219451
SEKRETÆR  Andrea Troseth Mosling 40206389
STYREMEDLEM 1 Robert Lund 41933189
STYREMEDLEM 2 Evelyn Gulstad Otlo 99769450
1. Vararepr. Gunnar Reitan 95724510
2. Vararepr. Marte Olsen Brenne 91170613
3. Vararepr. Lars Erik Bjørås 92286141
Revisor Harald Otlo