Styret

Postadresse:                                     Bankkonto: 4420.85.20056
Levanger Judoklubb                       Org.nr.: 984188692
Skoleparken 10
7604 Levanger                                  Kontakt oss

LEDER Tore Brenne 99580130
NESTLEDER Eirik Lein Strand 41923273
KASSERER Tor Erik Ertzaas 99580130
SEKTRETÆR Johnny Lund 95156258
STYREMEDLEM 1 Inger D. Holbø 91846457
STYREMEDLEM 2 Guttorm Bjørnebo 41674841
STYREMEDLEM 3 Robert Lund 41933189
STYREMEDLEM 4 Ragnhild Holbø
STYREMEDLEM 5 Femke Blankers 48215688
STYREMEDLEM 6 Tommy Leonhardsen 41601702
1. Vararepr. Gunnar Reitan 95724510
2. Vararepr. Runa S. Rønning 97486701
3. Vararepr. Anne Marit B. Ertzaas 95728029
4. Vararepr. Lars Erik Bjørås 92286141
5. Vararepr. Rune Næssan 46767687
1. Revisor Inger Margrete B. Volle 74405157
2. Revisor Nina Oddvik