Styret

Klubbens vedtekter finner du: Lov for Levanger Judoklubb [08.03.2020]

Postadresse:                                     Bankkonto: 4420.85.20056
Levanger Judoklubb                       Org.nr.: 984188692
Skoleparken 10
7604 Levanger                                  Kontakt oss

LEDER Morten Sand 95259820
NESTLEDER Eirik Lein Strand 41923273
KASSERER Snorre Johansen 95077326
SEKTRETÆR  Anne Marit B. Ertzaas 95728029
STYREMEDLEM 1 Robert Lund 41933189
STYREMEDLEM 2 Femke Blankers 48215688
1. Vararepr. Gunnar Reitan 95724510
2. Vararepr. Marte Olsen Brenne 91170613
3. Vararepr. Lars Erik Bjørås 92286141
1. Revisor Harald Otlo
2. Revisor Nina Oddvik 98441950