Styret

Klubbens vedtekter finner du:Lov for Levanger Judoklubb [08.03.2020]

Postadresse:                                     Bankkonto: 4420.85.20056
Levanger Judoklubb                       Org.nr.: 984188692
Skoleparken 10
7604 Levanger                                  Kontakt oss

LEDER Morten Hynne 95248541
NESTLEDER Eirik Lein Strand 41923273
KASSERER Tor Erik Ertzaas 99580130
SEKTRETÆR Inger D. Holbø 91846457
STYREMEDLEM 1 Johnny Lund 95156258
STYREMEDLEM 2 Femke Blankers 48215688
1. Vararepr. Gunnar Reitan 95724510
2. Vararepr. Marita Westum 94158119
3. Vararepr. Lars Erik Bjørås 92286141
1. Revisor Harald Otlo
2. Revisor Nina Oddvik 98441950