Styret

Klubbens vedtekter finner du her.

Postadresse:                                     Bankkonto: 4420.85.20056
Levanger Judoklubb                       Org.nr.: 984188692
Skoleparken 10
7604 Levanger                                  Kontakt oss

 

LEDER Morten Sand 95259820
NESTLEDER Eirik Lein Strand 41923273
KASSERER Tor Erik Ertzaas 99580130
SEKTRETÆR Johnny Lund 95156258
STYREMEDLEM 1 Inger D. Holbø 91846457
STYREMEDLEM 2 Runa Bjørkmann 97486701
STYREMEDLEM 3 Femke Blankers 48215688
STYREMEDLEM 4 Morten Hynne 95248541
STYREMEDLEM 5 Lillian Norberg Skjerve 92447143
STYREMEDLEM 6 Tommy Leonhardsen 41601702
1. Vararepr. Gunnar Reitan 95724510
2. Vararepr. Guttorm Bjørnebo 41674841
3. Vararepr. Marita Westum 94158119
4. Vararepr. Lars Erik Bjørås 92286141
5. Vararepr. Rune Næssan 90897376
6. Vararepr. Lisbeth Skavhaug 41603261
1. Revisor Harald Otlo
2. Revisor Nina Oddvik 98441950