FIBERKABEL TIL HALLEN

Fredag 16.4. ble det igangsatt graving for å legge fiberkabel inn til EiendomsMegler 1-hallen. Fiberkabelen blir levert at NTE, og vil gi oss mulighet til raskt og stabilt internett i hallen. Fjernstyring av alarmer og låssystemer er noen av funksjonene som internett brukes til. I tillegg kan man streame fra stevner og selvsagt gjøre mye mer med internett i hallen.

ÅRSMØTET FOR KORONAÅRET 2020 GJENNOMFØRT

Onsdag 24.3. gjennomførte Levanger Judoklubb årsmøtet. På grunn av koronarestriksjonene ble møtet gjennomført digitalt, en møteform som mange har blitt vant til det siste året. Årsberetninga vitnet om at judoåret 2020 var sterkt preget av koronapandemien. Fram til 12.3. forløp alt som normalt, deretter ble det full stopp med alle aktiviteter.

Fra høstsesongen ble det tillatt med fullkontakt treninger for utøvere opp til 19 år, og det ble også gjennomført klubbstevner og Fremtidens Mesternes Mester. Medlemsrapporten for 2020 viste 153 medlemmer, noe som er en nedgang på omtrent 100 medlemmer fra året før. Korona er mye av årsaken, men andre faktorer ligger også til grunn.

Regnskapet viste at klubben har sunn økonomi, til tross for redusert aktivitet. Tre krisepakker fra Lotteri- og stiftelsestilsynet samt andre tilskudd hjelper på. Mindre reiseaktivitet sparer store utgifter. Spillemiddelprosjektet for hallen ble langt på vei sluttført, med etterisolering og utbedring av tak og vegger til ca. 1,5 mill. kr.

Valgkomiteens forslag ble tatt til følge, med det resultat at leder Morten Sand ble avløst av Snorre Johansen. Nye styremedlemmer er Ole Christian Langfjæran, Andrea Troseth Mosling og Evelyn Gulstad Otlo.

DIGITAL GJENNOMFØRING AV ÅRSMØTET 24.3.

Levanger idrettsråd har presisert at det ikke er lov å avholde møter med flere enn 10 personer samlet, derfor vil LJKs årsmøte 24.3. kl. 1800 avholdes på Teams. Vi kommer til å følge Norges idrettsforbunds veileder for digitale årsmøter.

Påmelding til å delta på årsmøtet via Teams til snorre.johansen@ntebb.no helst innen 23.3. Påmeldinger vil likevel bli akseptert fram til møtestart.

Medlemmer kan få årsmøtedokumentasjonen tilsendt ved å kontakte leder Morten Sand: morten@leivsand.no

 

EKTE JUDOGLEDE!

Ekte judoglede er lett å kjenne igjen når man ser den. På treninga for barnepartiet torsdag 4.3. var det mange blide ansikter å se, og innsatsen gikk i høygir fra start til slutt. Tomoe nage var hovedteknikken i dag, og i tillegg ble det tid til både kastemaskin, ne waza randori og leik.

 

 

 

 

 

TRENINGSFRI I VINTERFERIEN

I vinterferien i uke 8, fra mandag 22.2., er det ingen judotrening. Vi ønsker alle en aktiv ferie, og så møtes vi på matta igjen når ferien er over.

Kanskje kan du trene judo i snøen i vinterferien? Foto: judoinfo.com

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 24.3. I LEVANGER JUDOKLUBB

Til: Medlemmene i Levanger Judoklubb
Tid: Onsdag 24.3.2021 kl. 18.00
Sted: EiendomsMegler 1-hallen

SAKLISTE

 1. Åpning
 2. Godkjenne stemmeberettigede
 3. Godkjenne innkalling
 4. Valg av møteleder og referent
 5. Valg av to til å underskrive protokollen
 6. Årsberetning
 7. Regnskap
 8. Fastsette medlemsbetaling til klubb
 9. Innkomne saker
 10. Budsjett
 11. Behandle klubbens organisasjonsplan
 12. Valg

Forslag til saker som ønskes behandlet under sak 9, må sendes styret ved leder Morten Sand innen 10.3., til e-post morten@leivsand.no

Sakspapirene er tilgjengelig seinest ei uke før årsmøtet. Papirene blir lagt ut i EiendomsMegler 1-hallen, og kan også fås ved henvendelse til klubblederen.

Velkommen til årsmøtet!

Styret

KNØTTEJUDO ER I GANG IGJEN – BLI MED!

Mandag 1.2. var vårsemesterets første knøttetrening i gang igjen. Treningene holdes etter nasjonale og lokale koronaregler, med grupper på inntil 20 stykker. Treningene går 12 mandager framover, og koster kr. 950. Ny judodrakt koster kr. 400.

Treningstider mandager:
Kl. 17-18 knøttegruppe 1, barn født 2015 eller 2016
Kl. 18-19 knøttegruppe 2, barn født 2012, 2013 eller 2014.

Vi har plass til flere, men må sette strek ved 20 per gruppe. Påmelding for nye og gamle knøtter til Eirik Lein Strand. Nye medlemmer oppgir navn, fødselsdato og kontaktinformasjon for foresatte. Man kan prøve to treninger uten forpliktelse.

VERDENSMESTEREN IVER TRONSTAD IMPONERTE

Det er lenge siden LJK-medlem Iver Tronstad (24) har trent judo, men sju dager i uka trener han sjonglering i Eiendomsmegler 1-hallen. Iver er ingen hvem som helst når det gjelder sjonglering, han har intet mindre enn to VM-gull fra Las Vegas i 2019.

Judotreningene for barn og ungdom har akkurat startet opp etter koronastenginga, og Iver ville gjerne bidra med å skape god stemning. Torsdag 28.1. viste han fram kunstene sine, og publikum var mektig imponert. – Skal du bli god til å sjonglere, må du øve mye, sa Iver. – Det gjelder akkurat det samme enten det er sjonglering eller judo. Etter en liten spørsmålsrunde fra barna, måtte Iver love å komme tilbake seinere en gang. – Og da skal dere få prøve dere, sa Iver.

GLADMELDING: OPPSTART 26.1. OG 1.2.

Levanger kommune varslet 18.1. om at de nasjonale anbefalingene om oppstart av trening for barn og unge skal følges:

«Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt, både ute og inne. De kan også unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten. For barn og unge kan ordinær treningsaktivitet internt i klubber, lag og foreninger derfor gjennomføres, men kamper, cuper, stevner mv. må fortsatt utsettes.»

Det betyr at treningene for nybegynnere og viderekomne barn 4.-7. klasse og ungdomspartiet starter tirsdag 26.1. 

Knøtt starter mandag 1.2.

Klokkeslett som tidligere varslet for partiene.

Snart er vi tilbake på matta igjen!

YTTERLIGERE UTSETTELSE AV OPPSTART

Levanger kommune publiserte følgende melding fredag 15.1.:

«Det er så langt registrert 129 smittetilfeller i Levanger, hvorav 35 siste 14 dager. Smittetallene er nedadgående. Vaksineringen er i gang. Dette kan gå veldig bra hvis alle fortsetter det gode arbeidet og tar del i dugnaden en liten stund til!»

Med bakgrunn i dette har Levanger Judoklubb bestemt en ytterligere utsettelse av oppstart av treningene. Vi er mange som lengter tilbake til matta nå, men ved å avvente oppstart, håper vi det blir en kontrollert og god oppstart.

KNØTT
Oppstart mandag 1.2., med treninger kl. 17-18 for knøttegruppe 1, barn født 2015 eller 2016, og kl. 18-19 for knøttegruppe 2, barn født 2012, 2013 eller 2014. Påmelding for nye og gamle knøtter til Eirik Lein Strand.

BARN 4.-7. KLASSE
Oppstart tirsdag 2.2. for høstens nybegynnere og viderekomne, treningstider som i høst, henholdsvis kl. 17-18 og kl. 18-19.

UNGDOM OG JUNIOR
Oppstart tirsdag 2.2. kl. 19.