Kontakt oss

Postadresse:                                     Bankkonto: 4420.85.20056
Levanger Judoklubb                          Org.nr.: 984188692
Skoleparken 10
7604 Levanger

Du kan kontakte oss ved å fylle ut skjemaet under, på Facebook, eller du kan bare komme og besøke oss på en trening.

Telefon 950 77326, Snorre Johansen, leder Levanger Judoklubb