Klubbens historie i grove trekk

Klubbens historie i grove trekk:
Klubbavis LJK 1984 (pdf 1,5 mB)
Jubileumsskrift LJK 25 år 1997 (pdf 4 mB)
Jubileumsskrift LJK 40 år 2012 (pdf 7 mB)

 • I 1972 etableres Levanger Judoklubb med Olaf Kristian Eklo som formann og Alf B. Rostad som kasserer. Lars Hassel (Trondheim) blir klubbens første trener.

  Se flere bilder fra klubbens tidlige historie
 • Sesongen 1975-76 er klubben uten voksne ledere, og det er uvisst om klubbens framtid. Noen ungdommer (blant annet Torbjørn Eliasson og Snorre Johansen) sørger likevel for at det foregår trening.
 • Høsten 1976 kommer Gisle Amundal til Levanger som student ved lærerhøgskolen. Klubben får et kraftig oppsving i antall medlemmer, og det er stor aktivitet sportslig og sosialt. Gisle er ferdig med studiene våren 1980 og reiser fra Levanger.
 • I begynnelsen av 1980-årene er det stabil og god drift i klubben. Medlemmene henter blant annnet inspirasjon fra utenlandske trenere som er på besøk i klubben. I 1981 er det Ken Freeman fra Barbados, 7. dan, som har noen dagers opphold i klubben. Større betydning får likevel engelskmannen Tony MacConnell, 6. dan. I flere perioder er han gjestetrener i klubben. Han bor hjemme hos Alf B. Rostad og er i tillegg til det rent judofaglige en svært omgjengelig kar.
 • I 1988 arrangerer klubben Landsstevnet for ungdom. Det er klubben første nasjonale stevne, seinere blir det arrangert både senior- og junior-NM. I første rekke er det stevneleder Torbjørn Olsen som er initiativtakeren til stevnene. Med sitt egenutviklede dataprogram sørger han for at stevnene går greit unna.
 • Klubben feirer 25-årsjubileum høsten 1997. Oppslutningen om jubileet viser at det er en veletablert klubb som feirer.
 • I januar 2000 blir det store overskrifter i lokalavisene (og notis i Aftenposten!): Judoklubben får ikke lenger trene ved Levanger skole, klubbens faste dojo siden 1973. Saken ender med at klubben får fortsette leieforholdet, men med redusert treningstid.Les mer her.
  Judoklubben kastet på gata
  LEVANGER: De ble brukt som argument i søknaden om tippemidler til utbedring av Levanger skoles gymsal. Da den sto ferdig, ble Levanger Judoklubb satt på gata.SJOKKERTE: – Levanger skole har gitt timene våre i gymsalen til nye leietagere. Vi er rett og slett forbannet, sier leder Alf B. Rostad og nestleder Snorre Johansen i
 • I 2001 består klubben av over 130 aktive utøvere, og har et godt administrativt støtteapparat. I april lanserer klubben lanserer sin hjemmeside, med Christian Toldnes som system- og serveransvarlig og Snorre Johansen som redaktør.
 • Klubben feirer 30-årsjubileum i 2002 og den sportslige aktiviteten er fortsatt høy, noe som blant annet gir seg utslag i gode plasseringer i norgescup og norgesmesterskap. Det pågår også aktiviteter for å utvikle klubben videre, ved hjelp av såkalt framtidskveld, og det arbeides for å skaffe eget klubblokale.
 • Alf B. Rostad tildeles honorær 4. dan på NJFs årsting i 2003. Han er nå den sjette i Norge med denne graderingen. Alf går av som NJF-president etter 4 år i dette vervet.

Tidligere verv i Norges Judoforbund

Verv Periode Navn
Kretsformann N.Tr. judokrets 1978-80 Gisle Amundal
Kretsformann N.Tr. judokrets 1980-88 Torbjørn Eliasson
Kretsformann N.Tr. judokrets 1988-91 Knut Lian Kristiansen
Appellutvalget NJF 1991-93 Torbjørn Eliasson
Kontrollutvalget NJF 1993-94 Torbjørn Eliasson
Styremedlem i sentralstyret NJFTK(teknisk komite), TUK(trenerutd.komiteen), DK(dommerkomiteen) 1994-1999 Alf B. Rostad
Lovkomiteen NJF 1994- Alf B. Rostad
Leder dommerkomiteen NJF 1997-1999 Alf B. Rostad
President i NJF 1999-2003 Alf B. Rostad
Appellkomiteen (medlem) 2001-2003 Eirik Lein Strand
Appellkomiteen (vara) 2001-2003 Tore Brenne
Ungdomskomiteen (leder) 2001- Christian H. Toldnes
Ungdomskomiteen 2001 Silje V. Rostad
Lovkomiteen (medlem) 2003-2007 Tore Brenne
Lovkomiteen (leder) 2007-2009 Tore Brenne
Kontrollkomiteen (vara) 2007-2009 Jan-Erik Larsen
Honorær komite 2006-2009 Eirik Lein Strand
Honorær komite (Leder) 2009- Eirik Lein Strand
Lovkomiteen (medlem) 2009-2011 Tore Brenne
Honorær Komite 2011- Alf Birger Rostad
Lovkomiteen (vara) 2010-2012 Eirik Lein Strand
Forbundsstyret (vara) 2011-2014 Tore Brenne
Landslagskomiteen 2011-2013 Snorre Johansen
Lovkomiteen 2011-2014 Snorre Johansen
Stevne- og arrangementskomiteen 2010-2014 Johnny Lund
Medlem Dan-kommisjonen 2013-2019 Alf Birger Rostad
Regionsensor Midt-Norge 2013-2019 Alf Birger Rostad