Gradering

Hvor, hvordan og når gjennomføres graderinger i Levanger Judoklubb?
Det er klubbens hovedsensor sammen med sportslig leder som har ansvar for de pedagogiske, metodiske og didaktiske valgene i klubben. Dette gjelder også i forbindelse med gradering.

Kravet til gradering styres av Norges Judoforbunds Graderingsreglement. Se dette på Judo.no. Gruppetrenerne har ansvar for å bringe utøverne fram til graderingsnivå innenfor alder og nivå. Valg av tilnærming kan du lese mer om under fanen trening.

Klubbens hovedtrener sammen med sportslig leder har det overordnede ansvaret for all trening og utvikling.

Hvor foregår graderingene?
Alle klubbens graderinger gjennomføres i EiendomsMegler1-hallen (Judohallen i Levanger).

Hvordan gjennomføres graderingene?
Hovedforskjellen på graderinger opp til 12 år versus de som er eldre er i hovedsak en forskjell mellom metode og krav til gjennomføring. Det er forskjell på en 8- og en 12-åring. Det er også forskjell i både fysisk og mental utvikling videre oppover i årsklassene. Det går også en grense på 16 år, fordi dette er den tidligste muligheten til sort belte. Kravet til gjennomføring er som oppstilt i graderingsreglementet og er prinsipielt det samme for en 16-åring som en 50-åring.

Barn under 12 år
Fellesgradering sammen med egen gruppe. Alle er samtidig på matta. Dette betyr at alle blir ferdig samtidig. Teknikken blir vist før utøverne skal vise egen utøvelse.

Ungdom 12 – 15 år
Det er unntaksvis at disse graderer i gruppe. Som hovedregel graderer de individuelt. Årsaken til dette er at de i denne alderen graderer til grønt, blått, eller brunt. For disse gradene er det en del av øvelsen at de, og som en del av den teoretiske læringen, skal sette sammen sine egne teknikker. Utøverne skal ta initiativ til egentrening (trening i tillegg til klubbtreningene) og gjøre avtaler med trenings-/graderings-partner for å nå målet om gradering.

Ungdom fra 16 år, junior og senior.
Alle i denne gruppen graderer seg individuelt. De har selv ansvar for å sette opp eget pensum, jfr Graderingsreglementet, forberede seg gjennom egne studier og egentrening.

Når kan gradering gjennomføres?
I graderingskravet er det angitt et visst antall timer som et minimum for å kunne gå opp til en beltegrad for barn og unge. Det er viktig å merke seg at dette er et minimum antall timer. Det er klubbens hovedsensor sammen med gruppetrenerne som avgjør når den enkelte gruppe er klar for gradering.

I Levanger Judoklubb har vi ikke fastsatt datoer for når graderinger skal gjennomføres. Graderinger gjennomføres når teknikkene er gode nok, dvs. identifiserbare og at viktige elementer er mer. Det vil bli gitt 2 ukers varsling før gradering. Det er unødvendig at barn og unge går gjennom en lang sesong og venter og at noe med en forholdsvis lang ventetid og samtidig gruer seg til gradering.

Det er viktig å se forskjell på indre og ytre motivasjon for hva som skal bidra til at den enkelte holder ut. Dette gjelder i idretten, men også i livet for øvrig. Det alle må merke seg og gjelder: trenere, foreldre og andre, er at mestring er et overstyrende prinsipp for klubbens tilnærming. Vi går ikke på akkord med dette.

Hvis det settes fokus på medaljer og beltegrader blir dette til et ytre stimuli som gir umiddelbar, men kortvarig motivasjon. Ved å gi barn og unge opplevelse av mestring, som gjelder for hele livet, er dette de utholdenhetsfaktorer som styrker den indre motivasjonen.

DIVERSE INFORMASJON
Gradering koster 250 kr og inkluderer:
– Judopass
– Belte
– Graderingsmerke

Les om gradering på nettsiden til Norges Judoforbund.

Se videoer med teknikker på nettsiden til IJF

Gokyo-systemet fra Kodokan (40 offisielle kast med bilde og video)

GRADERING TIL GULT BELTE:

Kasteteknikkene til gult belte.

Kasteteknikkene til gult belte.

Holdetakene til gult belte.

Holdetakene til gult belte.