Støtte til reiser

Retningslinjer for refusjon av reiser til arrangementer på vegne Levanger Judoklubb

Hensikt:

Hensikten med dette dokumentet er å få lik praksis for alle på bestillinger, egenandeler og refusjoner av utgifter i forbindelse med reiser og deltakelse på stevner, treningsleirer og andre arrangementer som representanter for Levanger Judoklubb. Retten til å få refusjon gjelder utøvere, lagledere og andre som skal representere Levanger Judoklubb. Lagleder skal være utpekt av styret/leder før reisen finner sted. Dette dokumentet gjelder ikke arrangementer i Levanger Judoklubb sin regi og innen Trøndelag. For å kvalifisere til å få støtte, må man ha regelmessig oppmøte på klubbens treninger. Regelmessig oppmøte er definert til deltakelse på minst 80 % av treningene.

Refusjonssatser:

For reiser og opphold i forbindelse med deltakelse på stevner, treningsleirer og andre arrangementer innenlands dekkes opp til 50 % av alle utgifter, begrenset oppad til 2500 kr.
Denne prosenten kan justeres fra år til år, avhengig av aktivitetsnivået i klubben. For lagleder refunderes 100 % av alle utgifter, begrenset oppad til 5000 kr.

For reiser og opphold i forbindelse med deltagelse på stevner, treningsleirer og andre arrangementer utenlands refunderes opp til 50 % av alle utgifter, begrenset oppad til 5000 kr.
Denne prosenten kan justeres fra år til år, avhengig av aktivitetsnivået i klubben.

For lagleder refunderes 100 % av alle utgifter, begrenset oppad til 10 000 kr.

Det kan søkes til styret for å få refundert etter andre satser enn de som nevnt her.

Påmelding og betaling for deltakelse:

All påmelding og betaling for deltakelse på stevner, treningsleirer og andre arrangementer for Levanger Judoklubb gjøres av Levanger Judoklubb.

Reiser og overnatting:

Alle reiser og overnattinger bestilles og betales av den enkelte reisende.

Refusjon av utgifter:

Alle utgifter som det kreves refusjon for skal føres på reiseregning. Dokumentmal i Excel for reiseregninger fås ved henvendelse til kasserer.

Reiseregning sendes på e-post til kasserer.

Alle utgifter skal dokumenters med nummererte bilag. Utgifter uten bilag vil bli trukket fra refusjonsgrunnlaget. Alle bilag mindre enn A4 i arkstørrelse limes på et A4-ark.

Refusjon vil skje så snart reiseregning og alle bilag er levert kasserer.

 

Reiseregning-mal i Excel-format kan du laste ned her: ljk-reiseregning