Lisensierte dommere

Lisens År Navn
IJF B-lisens 2017 Alf Birger Rostad
A-lisens 2004 Eirik Lein Strand
B-lisens 1988 Snorre Johansen
B-lisens 2014 Tore Brenne
C-lisens 1997 Robert Lund
C-lisens 2001 Håvard Thorsø Johansen
C-lisens 2010 Henrik Reitan
C-lisens 2010 Jørgen Ruiz Garcia
C-lisens 2010 Ingebjørg Holbø
C-lisens 2010 Ragnhild Holbø
C-lisens 2011 Lavrans Lysne Ness
C-lisens 2012 Markus Leonhardsen
C-lisens 2013 Stian Andre Nielsen