Medlemskontingent

Medlemskontingenten betales til konto 4420.85.20056

 • Kat. 1): Fyller 12 år eller mindre i løpet av aktivitetsåret*): 1600 kr pr. år
 • Kat. 2): Fyller 13 år eller mer i løpet av aktivitetsåret*): 2500 kr pr. år
 • Kategori 1 og 2 har forfall i månedsskiftet september/oktober

*): Aktivitetsåret går fra høst til neste høst (høstsemester + vårsemester)

 • Kat. 3): Mosjonsgruppe for voksne (inkl. voksne nybegynnere): 1000 kr. pr. semester
 • Forfall i september/oktober og i mars
 • Kat. 4): Støttemedlemskap: 400 kr. pr. år.
  Kategorien gir stemmerett i klubben til foresatte og andre voksne som ikke er «matteaktive». For å ha stemmerett må man bl.a. være fylt 15 år og man kan aldri stemme på vegne av andre. NIFs regelverk gir følgelig ikke stemmerett til foresatte til mindreårige medlemmer så fremt de foresatte selv ikke er registrert som «matteaktive» eller har «Støttemedlemskap».

Beløpene i Kategori 1, Kategori 4 og Kategori Knøtt* inkluderer forbundskontingent til Judoforbundet.

Beløpene i Kategori 2 og Kategori 3 inkluderer både forbundskontingent og lisens/forsikringspremie.

 • Familierabatt på klubbkontingent (gjelder kun Kategori 1 og Kat. 2):
  2 aktive medlemmer: 10 % rabatt for begge
 • Søskenrabatt:  10 % rabatt på hver
 • Flere enn 2: Maks 2,5 x ordinær klubbkontigent pr. familie

*Kategori Knøtt: Takstene gjelder for 12 ukers knøttekurs og er 900 kr. pr. enkeltmedlem.
Søskenrabatt:  10 % rabatt på hver

Familie-/søskenrabatter gjelder ikke i kombinasjon knøttejudo og/eller mosjonsgruppen.