Bli medlem

Her melder du deg inn i Levanger Judoklubb

Medlemskontingent

Medlemskontingent inkluderer treningsavgift og forsikring (nærmere detaljer nedenfor).

Medlemskontingenten skal betales på tilsendt faktura med KID-nummer.

Kategori 1 og 2:

  • 1): Fyller 12 år eller mindre i løpet av aktivitetsåret*): 1750 kr pr. år
  • 2): Fyller 13 år eller mer i løpet av aktivitetsåret*): 2650 kr pr. år
    Se kommentar i Notat 1.

*): Aktivitetsåret går fra høst til neste høst (høstsemester + vårsemester)

Kategori 3: Mosjonsgruppe for voksne (inkl. voksne nybegynnere): 1050 kr. pr. semester.
Se kommentar i Notat 1.

Kategori 4: Støttemedlemskap: 450 kr. pr. år.

Kategori 5: Knøtt 12 ukers knøttekurs 950 kr. Det går ett kurs om høsten og ett om våren. Enkel kveldsmat inkludert.

Beløpene i Kategori 1, Kategori 4 og Kategori Knøtt* inkluderer forbundskontingent til Judoforbundet.

Beløpene i Kategori 2 og Kategori 3 inkluderer både forbundskontingent og lisens/forsikringspremie.

Notat 1: Forsikring/Lisens: Lisensen har to alternativer nivåer. Utøverlisens 200 kr eller konkurranselisens 390 kr er inkludert i medlemskontingenten. Som standard blir alle lagt inn med utøverlisens, men hvis medlemmet ber om det, blir han lagt inn med konkurranselisens.  Medlemmene kan også selv sjekke sin lisensstatus i Min Idrett.

  • Familierabatt på klubbkontingent (gjelder kun Kategori 1 og Kat. 2):
    2 aktive medlemmer: 10 % rabatt for begge
  • Søskenrabatt:  10 % rabatt på hver
  • Flere enn 2: Maks 2,5 x ordinær klubbkontingent pr. familie

2 kommentarer om “Bli medlem

Kommentarer er stengt.