Medlemskontingent

Medlemskontingent

Medlemskontingenten betales på tilsendt faktura med KID-nummer.

 • 1): Fyller 12 år eller mindre i løpet av aktivitetsåret*): 1650 kr pr. år
 • 2): Fyller 13 år eller mer i løpet av aktivitetsåret*): 2550 kr pr. år
  Se kommentar i Notat 1.

Kategori 1 og 2: Judo & BJJ:

 • Kategori 1 og 2 har i utgangspunktet forfall i månedsskiftet september/oktober, men for BJJ-gruppene forfaller medlemskontingenten pr. semester, der det halve forfaller i mars og resten i september/oktober.

*): Aktivitetsåret går fra høst til neste høst (høstsemester + vårsemester)

Kategori 3: Mosjonsgruppe for voksne (inkl. voksne nybegynnere): 1050 kr. pr. semester.
Se kommentar i Notat 1.

 • Forfall i mars og i september/oktober.

Kategori 4: Støttemedlemskap: 450 kr. pr. år.
Kategorien gir stemmerett i klubben til foresatte og andre voksne som ikke er «matteaktive». For å ha stemmerett må man bl.a. være fylt 15 år og man kan aldri stemme på vegne av andre. NIFs regelverk gir følgelig ikke stemmerett til foresatte til mindreårige medlemmer så fremt de foresatte selv ikke er registrert som «matteaktive» eller har «Støttemedlemskap».

Beløpene i Kategori 1, Kategori 4 og Kategori Knøtt* inkluderer forbundskontingent til Judoforbundet.

Beløpene i Kategori 2 og Kategori 3 inkluderer både forbundskontingent og lisens/forsikringspremie.

Notat 1: Forsikring/Lisens: Lisensen har 3 nivåer. Årspremie 250 kr eller 310 kr er inkludert i medlemskontingenten, men de som velger premie 800 kr vil på et påslag på medlemskontingenten på 500 kr. pr år, evt. 250 kr pr. semester.

 • Familierabatt på klubbkontingent (gjelder kun Kategori 1 og Kat. 2):
  2 aktive medlemmer: 10 % rabatt for begge
 • Søskenrabatt:  10 % rabatt på hver
 • Flere enn 2: Maks 2,5 x ordinær klubbkontigent pr. familie

*Kategori Knøtt: Takstene gjelder for 12 ukers knøttekurs og er 950 kr. pr. enkeltmedlem.
Søskenrabatt:  10 % rabatt på hver

Familie-/søskenrabatter gjelder ikke i kombinasjon knøttejudo og/eller mosjonsgruppen.

 

3 kommentarer om “Medlemskontingent

Kommentarer er stengt.