Bli medlem

Her melder du deg inn i Levanger Judoklubb

Medlemskontingent

Medlemskontingent inkluderer treningsavgift og forsikring (nærmere detaljer nedenfor).

Medlemskontingenten skal betales på tilsendt faktura med KID-nummer.

Kategori 1 og 2:

  • 1): Fyller 12 år eller mindre i løpet av aktivitetsåret*): 1750 kr pr. år
  • 2): Fyller 13 år eller mer i løpet av aktivitetsåret*): 2650 kr pr. år
    Se kommentar i Notat 1.

*): Aktivitetsåret går fra høst til neste høst (høstsemester + vårsemester)

Kategori 3: Mosjonsgruppe for voksne (inkl. voksne nybegynnere): 1050 kr. pr. semester.
Se kommentar i Notat 1.

Kategori 4: Støttemedlemskap: 450 kr. pr. år.

Kategori 5: Knøtt 12 ukers knøttekurs 950 kr. Det går ett kurs om høsten og ett om våren. Enkel kveldsmat inkludert.

Beløpene i Kategori 1, Kategori 4 og Kategori Knøtt* inkluderer forbundskontingent til Judoforbundet.

Beløpene i Kategori 2 og Kategori 3 inkluderer både forbundskontingent og lisens/forsikringspremie.

Notat 1: Forsikring/Lisens: Lisensen har to alternativer nivåer. Grunnlisens 250 kr er inkludert i medlemskontingenten. Som standard blir alle lagt inn med grunnlisens, men hvis medlemmet ber om det, blir han lagt inn med utvidet lisens. Utvidet lisens koster 600 kr, og mellomlegget på 350 kr betales av medlemmet. Medlemmene kan også selv sjekke sin lisensstatus i Min Idrett.

  • Familierabatt på klubbkontingent (gjelder kun Kategori 1 og Kat. 2):
    2 aktive medlemmer: 10 % rabatt for begge
  • Søskenrabatt:  10 % rabatt på hver
  • Flere enn 2: Maks 2,5 x ordinær klubbkontingent pr. familie

2 kommentarer om “Bli medlem

Kommentarer er stengt.