Trenere

Navn Grad Ansvar Utdanning
Lars-Erik Bjørås 2. dan Trener ungdom Trener 1
Tore Brenne 2. dan Falltreningskurs Trener 2
Håvard Thorsø Johansen 2. dan Trener senior Trener 1
Snorre Johansen 4. dan Trener barn Trener 2
Robert Lund 1. kyu Trener nybegynnere Trener 1
Evelyn Gulstad Otlo 2. kyu Trener nybegynnere, jentegruppa Trener 1
Alf Birger Rostad 6. dan Trener barn Trener 3, Diplomtrener
Eirik Lein Strand 2. dan Sportslig leder, trener knøtt Trener 1