Trenere

NAVN

GRAD

ANSVAR

UTDANNING

Eirik Lein Strand 2. dan Hovedtrener Trener 1
Tore Brenne 1. dan Trener Trener 1
Lars-Erik Bjørås 2. dan Trener Trener 1
Robert Lund 1. kyu Trener Trener 1
Ragnhild Holbø 1. kyu Trener Jentegruppa Trener 1
Evelyn Gulstad Otlo 2. kyu Trener Jentegruppa Trener 1
Markus Leonhardsen 2. kyu Trener Trener 1
Tommy Leonhardsen 3. kyu Trener Trener 1
Femke Blankers 3. kyu Knøttetrener Knøttetrener-kurs
Runa Skjerne Rønning 4. kyu Knøttetrener Knøttetrener-kurs