Ordens- og branninstruks

EiendomsMegler 1-hallen (Judohallen) Frol, Levanger

 • Det skal til enhver tid være minst 1 våkende brannvakt
 • Unngå mer enn 20 personer i hvert sal/rom
 • Det skal være tilgang på oppladet og fungerende mobiltelefon
 • Bruk av åpen varme eller røyking er ikke tillatt
 • Branninstruksen skal være kjent for brannvaktene

Brannvakten skal:

 • Til enhver tid vite hvor mange som befinner seg i hallen
 • sette seg inn i og forstå bygningens branninstruks
 • ved mistenkelig røyk eller brann varsle brannvesenet på telefon 110
 • kjenne til plassering av brannslanger og håndslokkeapparater og vite hvordan de skal brukes
 • kjenne til utganger og rømningsveier
 • ha ansvaret for evakueringen av bygningen og at alle går til samleplass på parkeringen foran barnehagen. De evakuerte blir på samleplass inntil annen ordre blir gitt av brannvesenet
 • etter varsling og evakuering prøve å slokke brannen
 • møte brannvesenet når de ankommer stedet for å informere om situasjonen og om alle er ute av bygningen og har kommet i sikkerhet