Ordens- og branninstruks

EiendomsMegler 1-hallen (Judohallen) Frol, Levanger

 • Det skal være utpekt en ansvarlig brannvakt for overnattinga. Judohallen har heldekkende brannvarslingsanlegg, slik at det er tillatt med sovende brannvakt
 • Det er forbud mot røyking og annen bruk av bar ild
 • Branninstruksen skal være kjent for brannvakta
 • Nattvakten må ha nøkler tilgjengelig, samt tilgang til telefon

Brannvakten skal:

 • til enhver tid vite hvor mange som befinner seg i hallen
 • sette seg inn i og forstå bygningens branninstruks
 • ved mistenkelig røyk eller brann varsle brannvesenet på telefon 110
 • kjenne til plassering av brannslanger og håndslokkeapparater og vite hvordan de skal brukes
 • kjenne til utganger og rømningsveier
 • ha ansvaret for evakueringen av bygningen og at alle går til samleplass på parkeringen foran barnehagen. De evakuerte blir på samleplass inntil annen ordre blir gitt av brannvesenet
 • etter varsling og evakuering prøve å slokke brannen
 • møte brannvesenet når de ankommer stedet for å informere om situasjonen og om alle er ute av bygningen og har kommet i sikkerhet

Instruksen er i tråd med retningslinjene hos Levanger kommune Brann og redning