Nyheter

TOPP INNSATS I KLUBBSTEVNET

Endelig var det tid for konkurranse! Tirsdag 18.5. ble det første og eneste stevnet i vårsemesteret avviklet. Koronasituasjonen har gjort sitt til at det ikke har blitt holdt større stevner i regionen, og vi har også måttet vente med klubbstevnet til smittesituasjonen var mer avklart. Et tjuetalls av de yngste medlemmene deltok i klubbstevnet, og det var mye fin judo å se. Både seier og tap hører med, og på premieutdelinga var det bare blide ansikter å se. Vi gratulerer alle sammen med flott innsats!

Mange blide ansikter å se på premieutdelinga!

GRADERING FOR NYBEGYNNERNE

Tirsdag 11.5. var det gradering for nybegynnerpartiet. Mikael, Amalie og Ole Petter kom fra knøttepartiet og ble med på nybegynnerpartiet etter jul, og de graderte seg til halvt gult belte nå. Storm Lukas, Per Odin, Amalie L. og Sebastian hadde halvt gult belte fra graderinga i desember, og gikk nå opp til helt gult belte.

Gradering med halve beltegrader er noe vi har prøvd i et års tid nå, og vi håper at det er motiverende når det ikke er så lenge mellom hver gradering. Kravene er som før, forskjellen er bare at det er mindre pensum per gradering. Det er kanskje ikke så lett å se forskjellen på halvt gult belte og helt gult belte. Det finnes ulike varianter på markedet, men vi bruker varianten med gul stripe i midten på helt gult. For halvt gult er det gul stripe på øvre/nedre del av beltet. Vi gratulerer alle sammen med nytt belte, og håper at det frister å være med på klubbstevnet tirsdag 18.5. kl. 1800.

Gradering for sju nybegynnere. Trenere er Robert Lund og Evelyn Gulstad Otlo. De fire fra venstre med helt gult belte, resterende med halvt gult.

SESONGEN GÅR MOT SLUTTEN

Sesongen går mot slutten, og her er en liten oversikt over det som skjer:

Mandag 10.5.: Avslutning for knøtt, kl. 17-18 og 18-19.
Tirsdag 11.5.: Gradering for nybegynnere, kl. 17-18.
Tirsdag 18.5.: Klubbstevne, kl. 18-19. Påmelding på trening og ved oppmøte stevnedagen. Premier til alle, kiosksalg. Vi har plass til familie som publikum.
Torsdag 20.5.: Gradering viderekomne barn, kl. 18-19.
Torsdag 27.5.: Avslutningstrening, grilling m.m. kl. 18-19 (ungdomspartiet kan fortsette grilling m.m. etterpå om de ønsker)

(Vi har tradisjon for å avslutte barnetreningene til 17. mai. Grunnet korona startet ikke treningene før i slutten av januar, derfor holder vi på litt lenger i år.)

FIBERKABEL TIL HALLEN

Fredag 16.4. ble det igangsatt graving for å legge fiberkabel inn til EiendomsMegler 1-hallen. Fiberkabelen blir levert at NTE, og vil gi oss mulighet til raskt og stabilt internett i hallen. Fjernstyring av alarmer og låssystemer er noen av funksjonene som internett brukes til. I tillegg kan man streame fra stevner og selvsagt gjøre mye mer med internett i hallen.

ÅRSMØTET FOR KORONAÅRET 2020 GJENNOMFØRT

Onsdag 24.3. gjennomførte Levanger Judoklubb årsmøtet. På grunn av koronarestriksjonene ble møtet gjennomført digitalt, en møteform som mange har blitt vant til det siste året. Årsberetninga vitnet om at judoåret 2020 var sterkt preget av koronapandemien. Fram til 12.3. forløp alt som normalt, deretter ble det full stopp med alle aktiviteter.

Fra høstsesongen ble det tillatt med fullkontakt treninger for utøvere opp til 19 år, og det ble også gjennomført klubbstevner og Fremtidens Mesternes Mester. Medlemsrapporten for 2020 viste 153 medlemmer, noe som er en nedgang på omtrent 100 medlemmer fra året før. Korona er mye av årsaken, men andre faktorer ligger også til grunn.

Regnskapet viste at klubben har sunn økonomi, til tross for redusert aktivitet. Tre krisepakker fra Lotteri- og stiftelsestilsynet samt andre tilskudd hjelper på. Mindre reiseaktivitet sparer store utgifter. Spillemiddelprosjektet for hallen ble langt på vei sluttført, med etterisolering og utbedring av tak og vegger til ca. 1,5 mill. kr.

Valgkomiteens forslag ble tatt til følge, med det resultat at leder Morten Sand ble avløst av Snorre Johansen. Nye styremedlemmer er Ole Christian Langfjæran, Andrea Troseth Mosling og Evelyn Gulstad Otlo.

DIGITAL GJENNOMFØRING AV ÅRSMØTET 24.3.

Levanger idrettsråd har presisert at det ikke er lov å avholde møter med flere enn 10 personer samlet, derfor vil LJKs årsmøte 24.3. kl. 1800 avholdes på Teams. Vi kommer til å følge Norges idrettsforbunds veileder for digitale årsmøter.

Påmelding til å delta på årsmøtet via Teams til snorre.johansen@ntebb.no helst innen 23.3. Påmeldinger vil likevel bli akseptert fram til møtestart.

Medlemmer kan få årsmøtedokumentasjonen tilsendt ved å kontakte leder Morten Sand: morten@leivsand.no

 

EKTE JUDOGLEDE!

Ekte judoglede er lett å kjenne igjen når man ser den. På treninga for barnepartiet torsdag 4.3. var det mange blide ansikter å se, og innsatsen gikk i høygir fra start til slutt. Tomoe nage var hovedteknikken i dag, og i tillegg ble det tid til både kastemaskin, ne waza randori og leik.

 

 

 

 

 

TRENINGSFRI I VINTERFERIEN

I vinterferien i uke 8, fra mandag 22.2., er det ingen judotrening. Vi ønsker alle en aktiv ferie, og så møtes vi på matta igjen når ferien er over.

Kanskje kan du trene judo i snøen i vinterferien? Foto: judoinfo.com

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 24.3. I LEVANGER JUDOKLUBB

Til: Medlemmene i Levanger Judoklubb
Tid: Onsdag 24.3.2021 kl. 18.00
Sted: EiendomsMegler 1-hallen

SAKLISTE

 1. Åpning
 2. Godkjenne stemmeberettigede
 3. Godkjenne innkalling
 4. Valg av møteleder og referent
 5. Valg av to til å underskrive protokollen
 6. Årsberetning
 7. Regnskap
 8. Fastsette medlemsbetaling til klubb
 9. Innkomne saker
 10. Budsjett
 11. Behandle klubbens organisasjonsplan
 12. Valg

Forslag til saker som ønskes behandlet under sak 9, må sendes styret ved leder Morten Sand innen 10.3., til e-post morten@leivsand.no

Sakspapirene er tilgjengelig seinest ei uke før årsmøtet. Papirene blir lagt ut i EiendomsMegler 1-hallen, og kan også fås ved henvendelse til klubblederen.

Velkommen til årsmøtet!

Styret

KNØTTEJUDO ER I GANG IGJEN – BLI MED!

Mandag 1.2. var vårsemesterets første knøttetrening i gang igjen. Treningene holdes etter nasjonale og lokale koronaregler, med grupper på inntil 20 stykker. Treningene går 12 mandager framover, og koster kr. 950. Ny judodrakt koster kr. 400.

Treningstider mandager:
Kl. 17-18 knøttegruppe 1, barn født 2015 eller 2016
Kl. 18-19 knøttegruppe 2, barn født 2012, 2013 eller 2014.

Vi har plass til flere, men må sette strek ved 20 per gruppe. Påmelding for nye og gamle knøtter til Eirik Lein Strand. Nye medlemmer oppgir navn, fødselsdato og kontaktinformasjon for foresatte. Man kan prøve to treninger uten forpliktelse.