KATAME NO KATA-SAMLING MED RONALD GUTTORMSEN

Lørdag 14.6. var NJFs katakoordinator Ronald Guttormsen tilbake i Levanger med nok ei katasamling. Denne gangen var det katame no kata som stod på programmet. Katame no kata består av 5 teknikker i hver av disse gruppene: holdetak, armbend og kvelinger. – Kata lærer oss å forstå den grunnleggende utførelsen av teknikker, sa Ronald. – Rammene i rundt kataen inneholder selvsagt mange formaliteter som ikke har noe med konkurransejudo å gjøre, men den tekniske utførelsen viser oss hva som er viktig å legge vekt på for å få effekt av teknikkene.

Foran f.v.: Farhad Ganji, jan Over Rein og Anne Hokstad. Bak f.v.: Lars Bjørås, Espen Johannesen, Ronald Guttormsen, Alf Birger Rostad, Arnstein Vestad og Snorre Johansen.
Foran f.v.: Farhad Ganji, Jan Ove Rein og Anne Hokstad. Bak f.v.: Lars Bjørås, Espen Johannesen, Ronald Guttormsen, Alf Birger Rostad, Arnstein Vestad og Snorre Johansen.


Flere av deltakerne på samlinga planlegger dan-gradering i nær framtid og i pausene ble det snakket en del om krav og rutiner i denne sammenheng. Både Ronald Guttormsen og Alf Birger Rostad er med i NJFs dan-kommisjon og kunne gi svar på spørsmålene. Vi håper at det også neste sesong vil bli arrangert kata-samlinger i EiendomsMegler 1-hallen i Levanger, og da gjerne med Ronald Guttormsen, som fikk ros for motiverende instruksjon.