NYTT GOLV – DAG 9 – FERDIG!

Onsdag 25.6. ble de siste finerplatene skrudd på, så nå er 375 kvadratmeter med spesialgolv for judo ferdig! Det gjenstår likevel en del småtteri som listverk og rammeverk som skal holde mattene på plass. Arbeidet har gått unna med et imponerende tempo. Dette skyldes godt oppmøte og god arbeidsiver på dugnadene. Neste prosjekt nå er å legge tilsvarende golv i den lille salen på 100 kvadratmeter. Dette arbeidet starter mandag og avsluttes trolig onsdag. Da vil resultatet være at Levanger Judoklubb har 475 kvadratmeter med judogolv til disposisjon.
Dugnader som gjenstår:
Torsdag 26.6., mandag 30.6.,tirsdag 1.7. og onsdag 2.7., alle dager kl 1800-2030.

375 kvadratmeter judogolv er ferdig!
375 kvadratmeter judogolv er ferdig!