REGIONGRADERING I EIENDOMSMEGLER 1-HALLEN I LEVANGER

Lørdag 15. november ble det gjennomført tre graderinger til 1. Dan i EiendomsMegler 1-hallen, Judohallen, i Levanger. I tillegg til kandidatene var det også et titall tilskuere. Flere av dem var førstekyu, og vi vil tro de vil være blant neste års kandidater til regiongraderingen. For flere var dette første gang de overvar en Dan-gradering.

F.v.: Jørgen Hillestad, Alf Birger Rostad, Eirik Fotland, Georg Brandtzæg, Arnstein Vestad  og Snorre Johansen.
F.v.: Jørgen Hillestad, Alf Birger Rostad, Eirik Fotland, Georg Brandtzæg, Arnstein Vestad og Snorre Johansen.

Kandidatene var Eirik Fotland/BSI som hadde med seg sin uke Thor Hvidsten fra samme klubb. Han gjorde for øvrig en god jobb som uke. De to øvrige kandidatene var Arnstein Vestad, Trondheim Judokwai og Georg Brandtzæg, NTNUI. Regionsensor Alf Birger Rostad og bisitter Snorre Johansen, fra Levanger Judoklubb, utgjorde graderingskommisjonen. Jørgen Hillestad var til stede som representant for NJFs forbundsstyre.
I forkant av graderingen ble kandidatene informert om betingelsene for graderingen, der det ble referert til NJFs graderingsreglementet, Go kyo og Kodokan. Rekkefølgen på de ulike prøveelementene ble presentert.

  • Ne waza
  • Bevegelsesoppgaver
  • Fordypningsteknikker
  • Renraku og kaeshi waza (kombinasjoner og motkast)
  • Go kyo
  • Kata

I tillegg ble det fra kommisjonen sin side foreslått at kandidatene vekslet i gjennomføringen av de ulike hovedelementene i graderingen. Kandidatene syntes dette var en god ide og graderingen ble gjennomført som skissert. Graderingen startet kl. 1100 og den siste kandidatens kata ble avsluttet kl. 1435.

Eirik Fotland (t.h.) med uke Thor Hvidsten.
Eirik Fotland (t.h.) med uke Thor Hvidsten.

Kommisjonen trakk seg så tilbake og konfererte om de inntrykk kandidatene hadde gitt gjennom presentasjonen av teknikkene og sin kata. Sensorenes hovedinntrykk var at kandidatene hadde forberedt seg godt og det var ingen tvil om at de bestod. I tillegg var den enkeltes gjennomgang og forståelse for idrettens mekanikk og fysikk åpenbart tilstede. Blant annet ble Jû-prinsippet utledet og forklart med basis i tyngde, styrke og toris posisjonering vis a vis uke ved bruk av kuzushi, tsukuri og tai sabaki. I fordypningsdelen redegjorde kandidatene både teknisk og muntlig for sin forståelse. Hver av kandidatene viste god innsikt ved å ta inn viktige elementer i sin presentasjon. Alle kandidatene hadde god muntlige forklaringer. Det hele ble avsluttet kl. 1455 med sensorenes tilbakemelding til kandidatene.

Alf Birger Rostad                           Snorre Johansen
Regionsensor/                               Bisitter/Sensor
Dankommisjonen