ETT STEG VIDERE PÅ GRADERINGSSTIGEN

I desember har det vært stor aktivitet med graderinger i Levanger Judoklubb. Gult, oransje og grønt belte har det vært så langt. Graderingspensumet baserer seg på et grunnleggende prinsipp som kalles Gokyo no Waza, som er det klassiske japanske systemet. Det er totalt 40 kast som er delt i fem grupper med åtte kast i hver. Til gult belte er gruppe 1 pensum, til oransje gruppe 2 og så videre. I tillegg inngår holdetak som pensum.

Gradering til oransje belte 9.12. Stolte "orangutanger" sammen med sensorer og hjelpere.
Gradering til oransje belte 9.12. Stolte «orangutanger» sammen med sensorer og hjelpere.

Det er ingen tvil om at det er mange krevende teknikker i Gokyo-systemet. Som utdanningssystem gir det likevel en fullstendig og bred opplæring i judo. Man kan nærmest se på det som judoens allmenndanning. Det er ikke alle teknikkene som har like stor relevans som kampteknikker, men de gir en helhetlig forståelse av hva judo er. Vi gratulerer de nygraderte med beltene sine og takker sensorer og trenere for god opplæring.