INSPIRERENDE TRENINGSSAMLING

Det ble gjennomført ei intens og inspirerende treningssamling i EiendomsMeger 1-hallen lørdag 28.2. Håvard Thorsø Johansen var hovedtrener og det var lagt opp til to økter. Første økt hadde hovedvekt på ne waza mens siste økt var viet tachi waza. Treninga var i hovedsak konkurranseretta og dermed var det satt av mye tid til randori. I tillegg til arrangørklubben Levanger Jk var Namsos JC godt representert, og det var også med deltakere fra Nidaros Jk og Trondheim Jkw. Totalt deltok nærmere 25 utøvere på samlinga. Neste helg arrangeres Innherredstreffet på samme sted, og en rask håndsopprekning viste at tilnærmet alle på treningssamlinga kommer tilbake da.

Hovedtrener Håvard Thorsø Johansen veileder.
Hovedtrener Håvard Thorsø Johansen veileder.
Nærmere 25 utøvere var med på samlinga.
Nærmere 25 utøvere var med på samlinga.