GRADERT TIL ORANSJE BELTE

Lørdag 18. april framstilte Martin og Guttorm seg for gradering til 4. kyu. Begge begynte med judo høsten 2014. De to har underveis fattet sterk interesse for idretten. Dette har ledet til at de i tillegg til sine ordinære treninger har drevet med egentrening to dager i uka. De har hatt god instruksjon og coaching på treningene. Begge viser vilje og evne til å korrigere utøvelsen sin. En såpass intensivert trening har gitt begge en god utvikling.

F.v.: Guttorm Bjørnebo, Alf Birger Rostad og Martin Rønning Aune.
F.v.: Guttorm Bjørnebo, Alf Birger Rostad og Martin Rønning Aune.

Sensor Alf Birger Rostad ga kandidatene frihet til selv å bestemme hvordan de skulle gjennomføre framvisningen. Det var derimot ikke noen valgfrihet i forhold til det totale graderingskravet. Det ble heller ikke renonsert på antall teknikker. Alle teknikkene ble derfor gjennomført. Alf Birger har krav om at teknikkene skal bygges opp i bevegelse, med forståelse for teknikkens fysikk og mekanikk i et Kodokanperspektiv. Utøverne viste også selvkritikk ved å anmode om å gjennomføre teknikkene flere ganger for at elementene skulle komme på plass.

I løpet av de to timene graderingen varte viste begge godt driv og energi. Derfor ble det gitt anledning til tre korte pauser. Martin og Guttorm besto prøven med solid margin. Ved oppsummeringen etter endt prøve var det to slitne, møre og glade utøvere som gikk i dusjen.