FEM NYE DAN-GRADER

Av Alf Birger Rostad
Lørdag 14. november samlet fem kandidater til dan-gradering. Den som kom lengst fra var Kim-Seraphus Brynildsen fra NJJK, Ståle Wikdahl fra Trondheim Judokwai, Leif Edward Ottesen Kennair, Anne Hokstad og Jan Ove Rein, alle fra Nidaros Judoklubb. Sistnevnte skulle kandidere for 2. dan, de øvrig fire til 1. Aldersspranget var fra trettien til femti. At kandidatene var voksne, og noen det vi kan kalle godt voksne, la ingen demper på forventningene og spenningen i gruppen. Noen var mer preget av stundens alvor enn andre. Dette er bra fordi det skjerper en selv. Resultatet får stå som et signal om at dette er tilfelle. Alle besto sine graderinger.

Kandidatene sammen med sine uker.
Kandidatene sammen med sine uker.

Fire av de eldste kandidatene deltok på en graderingstrening i EiendomsMegler1-hallen i mai i år. Siden da og særlig ut over høsten har gruppen brukt mye tid på å forberede seg til akkurat denne dagen. Som instruktør på graderingstreningen og de forståelser vi etablerte da og den utvikling og forståelse for teknikk, fysikk og mekanikk de har oppnådd gjennom hardt arbeid ble synlig i graderingen. Kandidatene presenterte teknikkene fysisk, fulgt av verbale forklaringer der de utdypet egen forståelse.

Både sensorer og kandidater må møtes med respekt og ydmykhet med tanke på all trening og forberedelser kandidatene har gjort over lang tid. Og som denne dagens skulle kulminere i en fysisk og intellektuell framstilling. Hovedsensor var Alf Birger Rostad fra Norges Judoforbunds Dan-kommisjon. Bisitter var 3. dan Birgit Ryningen. Det må kommenteres at Birgit er gravid og har termin 3. desember, om nitten dager. Imponerende. Med sin kunnskap, erfaring, innsikt og flotte attityde gjorde Birgit en utmerket jobb.

F.v.: Alf Birger Rostad, Ståle Wikdahl, Jan Ove Rein, Anne Hokstad, Leif Edward Ottesen Kennair og Birgit Ryningen. Kim-Seraphus Brynildsen var ikke til stede da bildet ble tatt.
F.v.: Alf Birger Rostad, Ståle Wikdahl, Jan Ove Rein, Anne Hokstad, Leif Edward Ottesen Kennair og Birgit Ryningen. Kim-Seraphus Brynildsen var ikke til stede da bildet ble tatt.

En av kandidatene uttalte at han og partneren ikke alltid hadde vært enige. I dette ligger mye energi og meningsbrytninger som har drevet forståelsen videre og til nye nivå. Det er artig at oppfatninger og meninger settes på prøve og gir innsikt som vil gi grunnlag for ny praksis. Enhver dan-gradert skal kunne utvide utøvernes innsikt og forståelse.

Birgit Ryningen, Kim-Seraphus Brynildsen og Alf Birger Rostad.
Birgit Ryningen, Kim-Seraphus Brynildsen og Alf Birger Rostad.