PIZZA, KLUBBSTEVNE OG VERDENS JUDODAG I SKJØNN FORENING

28. oktober hvert år markeres Verdens judodag, initiert av det internasjonale judoforbundet. Dagen er lagt til Jigoro Kanos fødselsdag, og grunnleggeren av judo er kjent for sine tanker om at judo er mer enn en idrett, med stor vekt på verdier som respekt og ansvar for medmennesker. Hvert år er det et nytt motto for dagen, og i år var det «Stronger together» som gjaldt. Levanger Judoklubb hadde valgt å markere Verdens judodag med å arrangere er klubbstevne den 29, oktober, nettopp med tanke på å leve opp til mottoet «sterkere sammen». Først var det rutinemessig avvikling av kamper for barna, deretter utdeling av medaljer og diplomer, og så pizza. Så håper vi alt dette bygger opp under fellesskapsfølelsen i klubben.