INNKALLING TIL ÅRSMØTE 24.3. I LEVANGER JUDOKLUBB

Til: Medlemmene i Levanger Judoklubb
Tid: Onsdag 24.3.2021 kl. 18.00
Sted: EiendomsMegler 1-hallen

SAKLISTE

 1. Åpning
 2. Godkjenne stemmeberettigede
 3. Godkjenne innkalling
 4. Valg av møteleder og referent
 5. Valg av to til å underskrive protokollen
 6. Årsberetning
 7. Regnskap
 8. Fastsette medlemsbetaling til klubb
 9. Innkomne saker
 10. Budsjett
 11. Behandle klubbens organisasjonsplan
 12. Valg

Forslag til saker som ønskes behandlet under sak 9, må sendes styret ved leder Morten Sand innen 10.3., til e-post morten@leivsand.no

Sakspapirene er tilgjengelig seinest ei uke før årsmøtet. Papirene blir lagt ut i EiendomsMegler 1-hallen, og kan også fås ved henvendelse til klubblederen.

Velkommen til årsmøtet!

Styret