DELTOK PÅ ASSISTENTTRENERKURS

Lørdag 18. september 2021 var det samlet syv deltakere til kurset Assistenttrener i judo. Kurset var en fortsettelse av de samme deltakernes erfaring som trenere på klubbens sommerskole 2021. Det innebærer at de har fersk erfaring med å være i trenerrollen. Vel og merke sammen med hovedtrenere på gruppen. Likevel er det krevende å være i rollen hele dagen i fem dager.

Til kurset var det utarbeidet eget hefte. Der pedagogikk og forståelse for forskjellen mellom ulike aldersgrupper, men også at det er forskjeller barn mellom på samme alderstrinn.

Vi snakket om differensiering, spesifisering og pedagogikk som gjør judotreningen bedre tilrettelagt for den enkelte utøver. Det er viktig å kunne kommunisere klart og tydelig, ha kommunikasjonsferdigheter og kunne formidle tilpasset trening i forskjellige situasjoner.

Dette var grunnlag for tilnærmelse og forståelse for hvordan man ivaretar barn på en måte som gir trygghet og mestringsfølelse. Utfordringer og ferdigheter må være tilpasset for at utøverne skal komme i flytsonen. Det er bare når utøverne er trygge at man får god utvikling. Dette fokuset ble det brukt mye tid på.

Sånn fungerte gruppen også. Det var interessant å høre deltakernes betraktninger om temaene. I sum oppnådde vi noe vi kan kalle metalæring både for deltakerne og instruktøren. Dette er kjernekompetanse i all læring. Og er evnen til å reflektere over egen læring, og deretter være i stand til å anvende resultatene av denne tenkningen på egen læreprosess.

Til lunsj ble det servert pizza, og det virket som denne falt i smak. Alle kursdeltakerne fikk overrakt diplom etter endt kursdag.

Av Alf Birger Rostad, kursansvarlig