GRADERING GJENNOMFØRES 14.12. – INGEN TRENING FOR UNGDOM OG VOKSNE

Mandag 13.12. presenterte regjeringen strengere nasjonale tiltak for å begrense smitten. Levanger Judoklubb følger selvsagt disse reglene, og vi forstår det slik at det ikke er meningen at idrettslag osv. skal innføre strengere tiltak enn det myndighetene bestemmer. Fra tirsdag 14.12. gjelder følgende for Levanger Judoklubb, i tråd med de nye bestemmelsene:

  • Gradering for nybegynnere 4.-7. klasse 14.12. kl. 1700 går som planlagt. Det samme gjelder gradering kl. 1800 for viderekomne 4.-7. klasse. Foreldre kan som vanlig være med inn i lokalet for å se på, men må holde minst 1 meter avstand til personer utenfor egen husstand.Det er selvsagt opp til den enkelte familie å bestemme om man vil stå over graderinga denne gangen, det kan finnes gode grunner for dette. Det vil bli ny mulighet for gradering når vi starter på etter jul.
  • Treninga tirsdag 14.12. kl. 1900 for ungdom og junior avlyses, det er satt krav til en meter avstand i i utøvelse av idrett for denne gruppa. Torsdag 16.12. kl. 1800 er det planlagt avslutning med paintball i det nedlagte sparebankbygget for ungdomsgruppa. Paintball blir gjennomført som planlagt. Påmelding per sms til Snorre, tlf 95077326.