DELTOK PÅ GRADERINGSKURS

Hele kurset kan summeres i begrepet Kuzushi

Lørdag 5. februar gjennomførte Levanger Judoklubb graderingskurs for 10 egne utøvere i alderen 14-17 år, og i tillegg en av de voksne trenerne på barnepartiet. Dette er en gruppe som hovedsakelig består av utøvere med 2. kyu, blått belte.

Det er første gang kurset gjennomføres for andre enn kandidater til dan-gradering. Tidligere medlem i Dan-kommisjonen Alf Birger Rostad var kursinstruktør.

Som det ble kommunisert gjennom dagen kan verken deltakerne eller kursinstruktøren forvente at alle detaljer huskes. Derfor var det utarbeidet eget læringshefte. Kurset var en innføring av elementer og detaljer de må bruke i sin videre trening til 1. kyu og senere 1. dan.

Kurset hadde både praktisk og teoretisk undervisning.

Graderingstrening. Hva er det?
Kort sammenfattet er presentasjonen en gjennomgang av hvordan en gradering kan gjennomføres og hva som kreves av kandidatene for at det skal bli en suksessfull gradering. Hvordan man framstiller seg som kandidat ved gradering er viktig.

Uten en spørrende og undrende holdning vil man ikke forbedre og utvikle teknikkene sine. Alle som skal forberede seg til dan-gradering vil på et tidspunkt erkjenne at det kan være tidkrevende og at det krever både blod, svette og om ikke tårer, så i alle fall slit.

Graderingstreningens sentrale element er kuzushi. Uten kuzushi blir det ingen teknikk og heller ingen forståelse hos kandidaten for hva en god utøvelse krever. Noen vil nok da spørre: hva med tsukuri og tai sabaki, kumi kata, bruk av armer og bein, metode for fotarbeid, opprettholdelse av ubalanse hos uke, timing, mentalitet, kake og nage? Alt dette er innbefattet i kurset.

I sum handler judogradering om et volum av teknikker, kodokan utøvelse og forståelse, prinsipper, eksplisitt forståelse for bevegelse og harmonisering utøverne mellom. For å oppnå dette må man trene mye sammen. Kandidatene til gradering må vise og forklare sin Judo, både teknisk og muntlig. Det krever innsikt og modning.

Levanger Judoklubb har egen Dojo og utøverne får adgangskort, og mulighet til å trene utenom ordinær treningstid. Utøverne ønskes lykke til i treningen framover. To uker senere, som en fortsettelse av kurset, gjennomføres en helg med nage no kata.

Tid for å prøve ut teknikker på egen hånd.
Klasseromsundervisning hører også med.