Gradering til blått etter 20 år

Kjartan Gjelvold (36) var en ung og lovende judoutøver fram til midten av tenårene. Etter nærmere 20 års fravær fra judomatta har han nå gjenopptatt gamle sysler, og beviste at han fortsatt er lovende ved å gjennomføre ei meget god gradering til blått den 14. juni. Sondre Hov Naavik (15) og Jakob Karevold Grønhaug (16) graderte seg til blått samtidig, og senior Kjartan må nok forvente at ungguttene ypper seg på treningene til høsten.