Hei, alle sammen i Levanger Judoklubb!

Det er flere markante forhold som har skjedd i klubben i 2012. Klubben fylte førti år og hadde en fin og verdig markering. Vi har gjort det relativt bra i så vel norgescupen, som i nasjonale mesterskap og vi avsluttet året med gull i lag-NM i Bodø. I tillegg har vi en ambisiøs utøver som har kjempet seg til plasseringer og medaljer i internasjonale stevner.

Gull i U20H, f.v.: Jørgen Ruiz Garcia (-73), Henrik Reitan (-81), Linus Angel Vinje (-60), Nils Robin Bjørklund (+81) og Iver Finanger Nesbø (res. -/+ 81)
Gull i U20H, f.v.: Jørgen Ruiz Garcia (-73), Henrik Reitan (-81), Linus Angel Vinje (-60), Nils Robin Bjørklund (+81) og Iver Finanger Nesbø (res. -/+ 81)

Det som beskrives ovenfor er de forhold som vanligvis får spalteplass i lokalpressen. For oss, for klubben, utøvere og foreldre er det andre forhold som er minst like viktige og kanskje viktigere. Det er spennende og morsomt når vi kan følge unger fra en gryende start og tilnærming i trening og kanskje konkurranse. Utviklingen blir en bekreftelse på den enkeltes framgang og prestasjoner ofte uavhengig av medaljer og medieomtale. Det er mange trinn på stigen fra den tidlige start til det trinn vår internasjonale utøver står på i dag. Men, det som åpenbares er at ”det er mulig” å komme fra en liten klubb i det som er Judo-Norges utkant og likevel prestere på høgt nivå.

Vi har tiltro til vår egen tilnærming og metodikk i så vel det tekniske og idrettsmessige som i det pedagogiske, metodiske og filosofiske. Klubben er heldig som har personer med ulike kompetanser og ikke minst høg kompetanse innen ulike fagfelt som gjelder så vel idretten som vår tilnærming til den. Klubben har sine faste stevner som inkluderer Innherredstreffet, KM og ikke minst NC-stevnet Åpent Trøndersk Mesterskap. Å gjennomføre stevner er krevende på flere måter. Vi har en eminent stevneleder og sekretariat som er avgjørende for den gode gjennomføringen. Samtidig er vi som arrangør helt avhengige av foreldrene som ressurs i både stort og smått i klubbdriften.

Judohallen, et hjem for oss, et hjem for deg.
Judohallen, et hjem for oss, et hjem for deg.

I jubileumsåret fikk klubben ”et tilbud det var umulig å si nei til”. Eierne av den gamle Frolhallen kom i oktober med et svært godt tilbud som det ekstraordinære Årsmøtet enstemmig sa ja til. Majoriteten av møtedelegatene besto av foreldre, en god del av disse har selv vært judoutøvere tidligere. Det jeg oppfatter som signifikant er at foreldrene er på linje med klubbstyret og ser at Judohallen vil bli et ”rom” der utøverne, foreldrene og besøkende vil få et enda bedre tilbud sosialt og treningsmessig. Når vi tar i bruk Judohallen vil vi i langt større grad enn i dag kunne differensiere treningsmetodikken og på den måten nå grupper vi i dag ikke har og at dette samtidig vil være et bidrag til å utsette frafallet fra idretten.

Klubben underskrev kjøpekontrakten 12.12.2012 kl 12, eller så nært klokkeslettet det var mulig å få det. Kjøpet avstedkommer naturlig nok nye forpliktelser i det kommende året. Styremedlemmene har i forbindelse med forberedelsene til kjøp og utarbeidelse av søknader om tippemidler deltatt på svært mange møter og brukt utrolig mye tid. Dette blir likevel bare en dråpe i havet på det som venter neste år. Etter eiendomsovertakelsen 1. januar blir det enda mer papirarbeid før vi får den idrettmessige forhåndsgodkjenningen av vår søknad om spillemidler. Først da kan vi igangsette dugnaden. Og da har klubben behov for all den dugnadsånd medlemmene og foreldrene kan stable på beina. Ikke minst har vi behov for den fagkompetansen foreldrene innehar. Styret har ytret en visjon om at vi kan starte trening i lokalene august 2013. Dette er ambisiøst, men vi velger likevel å ha det som et mål.

Alf Birger Rostad og Snorre Johansen signerte kjøpekontrakten på Judohallen 12.12.12., temmelig nært kl 12.
Alf Birger Rostad og Snorre Johansen signerte kjøpekontrakten på Judohallen 12.12.12., temmelig nært kl 12.

Ideen om egen Judohall har vi prøvd å realisere lenge, ved å delta i budrunder på industrilokaler i Levanger-området de siste tjue åra. For noen år siden tegnet til og med en av våre egne medlemmer en Judohall spesielt tilpasset vårt behov. Til slutt ble løsningen altså en allerede eksisterende hall, som vel og merke må rehabiliteres, men som vil bli en svært god løsning i overskuelig framtid for Levanger Judoklubb.

Årets beste julegave, etter min mening, får ikke plass verken under juletreet eller i nissens sekk. Etter førti års virksomhet er dette den beste julegaven klubben kan tilby medlemmene sine. Vi møtes til felles innsats etter jul også.

Jeg ønsker dere alle en hjertelig God Jol til dere alle sammen.

Alf Birger