ALF BIRGER ROSTAD 60 ÅR

Alf Birger Rostad fyller 60 år 11. juli. Da kan lederen i Levanger Judoklubb kan se tilbake på over 40 år i judoens tjeneste. Han er det eneste medlemmet som var med i oppstartsåret i 1972 og som fortsatt sliter klubbens matter. Men den som tror Alf Birger er klar for museum, tar feil.

Alf Birger Rostad, født 11.7.1953.
Alf Birger Rostad, født 11.7.1953.

INNHOLDSRIK JUDO-CV
Judo-CV-en hans er mildt sagt innholdsrik. Han er en av fem som er gradert til 5. dan i Norge (bare to har høyere grad), har Nasjonal A dommerlisens, er Trener 4 og Diplomtrener og har vært president i NJF. Fra 1.1. 2013 er han også leder av Dan-kommisjonen for Sone Midt.

Alf Birger har vært med og stiftet til sammen 5 judoklubber/-grupper. I tillegg til Levanger Judoklubb, kan vi nevne Bodø Judo Club, som han startet mens han studerte i byen på slutten av 70-tallet. Mattene ble kjøpt inn for studielånet!

Line-up i Levanger Judoklubb i oppstartsåret 1972. Alf Birger nr 4 fra venstre.
Line-up i Levanger Judoklubb i oppstartsåret 1972. Alf Birger nr 4 fra venstre.


Trenergjerningen i LJK skjøtter han med imponerende innsats, fra knøttejudo og oppover til de øverste aldersklassene. Vi kjenner ham som en trener som også har antenner for om noen skulle ha behov for litt ekstra oppfølging utenom det rent judofaglige. Hva får en mann til å bruke mange timer flere ganger i uka på å følge opp barn og ungdommer på judotrening? Og i tillegg bruke utallige helger på det samme?

MENNESKET I FOKUS
Alf Birger har sin arbeidsplass ved NAV, der det i likhet med judoklubben er mennesker som er i fokus. Til NAV kommer et bredt spekter av mennesker, som alle har sine spesielle forutsetninger. Av utdanning har Alf Birger master i kunnskapsledelse, og den som kjenner ham, vet at han har mange ulike erfaringer å knytte ledelsesteoriene opp mot. Ikke minst gjelder dette erfaringene fra Forsvaret. Med befalsutdanning fra infanteriet tjenestegjorde han som offiser i UNIFIL på begynnelsen av 80-tallet. Her høstet han både dramatiske og humoristiske erfaringer som han vet å gjengi ved ulike anledninger.

BØRSTET STØVET AV MELLOMNAVNET
Den som har kjent Alf Birger ei stund, vet at det er i de siste årene at han har børstet støvet av mellomnavnet Birger.  Årsaken er enkel, da det første barnebarnet fikk navnet Birger, skulle det bare mangle at ikke også morfar tok det flotte navnet i bruk. Senere har det kommet to barnebarn til pluss et bonusbarnebarn.

CONNAISSEUREN ALF BIRGER
Av personlige egenskaper er det spesielt connaisseuren, kjenneren, vi vil trekke fram. Når Alf Birger fatter interesse for noe, da går han grundig til verks og lærer seg alt om emnet. Judo, skotsk whisky, hunder, livssyn og lederskap er noen emner som han på stående fot kan holde et dagsseminar om.

Hvor lenge skal Alf Birger ha en ledende rolle i Levanger Judoklubb? er det kanskje noen som har tenkt. Slik vi ser det, er engasjementet snarere trappet opp enn ned i den siste tida. Dels skyldes nok dette Judohallen som LJK kjøpte ved årsskiftet. En mangeårig drøm har gått i oppfyllelse. Krevende søknadsprosesser og tøffe økonomiske forpliktelser gjør at Alf Birger får bruk for sine lederegenskaper og menneskelige egenskaper i fullt monn i tida framover.

Et historisk øyeblikk: Kjøpekontrakten på Judohallen ble signert den 12.12.12. kl 12. Alf Birger og nestleder Snorre Johansen.
Et historisk øyeblikk: Kjøpekontrakten på Judohallen ble signert den 12.12.12. kl 12. Alf Birger og nestleder Snorre Johansen.

På vegne av hele Levanger Judoklubb ønsker vi jubilanten hjertelig til lykke med dagen og gir ham 6 x 10 gratis hadaka-jime i bursdagsgave. Overrekkelsen skjer på høstens første trening.
SJ

Alf Birger der han trives best: på matta og veileder lærevillige utøvere.
Alf Birger der han trives best: på matta og veileder lærevillige utøvere.