SITUASJONSRAPPORT OG SOMMERHILSEN TIL ALLE I LEVANGER JUDOKLUBB

Av klubbleder Alf Birger Rostad

Levanger 4. juli 2013

Eierne av Judohallen

Hvis du spør en hvilken som helst unge i klubben om hvem som eier klubben og Judohallen, vil svaret være: ”jeg”. Det handler i begge tilfelle om identitet og tilhørighet. De er utøvere og fullverdige medlemmer i et fellesskap der alle kan være med og påvirke egne treningsomgivelser.

Vårt første semester i Judohallen

Levanger Judoklubbs 42. vårsesong er avsluttet. De yngste har forlengst tatt ferie. Det er bare konkurranseutøverne og de ivrigste ungdommene som fortsatt trener. Som kjent har vi denne sesongen for første gang trent i egne lokaler. Fra påsketider 2013 og utover våren og forsommeren har aktiviteten foregått i Judohallen.

12.3.2013 ble den første treninga holdt i Judohallen.
12.3.2013 ble den første treninga holdt i Judohallen.


”Herre i eget hus”

En ting mange har lært å sette pris på allerede, er at utøvere og ikke minst foreldre slipper å legge ut før og ta opp matter etter endt treningskveld. Dette er bekvemt og vi opplever det som skjær luksus. Som huseier er det mye annet vi må bruke ressurs og penger på som vi ikke trengte før. Det å være ”herre i eget hus” har medført en forenkling av alle prosessene ved egne arrangementer. I forhold til alle behov for utvidelse av treningstid, treninger og samlinger i helger, arrangering av mindre lokale stevner, dommerkurs, trenerkurs, katakurs og andre aktiviteter er blitt uvant forenklet.  Nå kan vi bare beslutte når vi skal gjennomføre aktivitetene og uten å måtte konkurrere om leie i andre lokaler.

Søknader og spillemidler

På den andre siden, og mer usynlig, har det foregått møter og forhandlinger: med selger, med Nord-Trøndelag fylkeskommune som var de facto ”eier” av kravet om idrettsmessig drift av hallen. NTFK hadde ikke oppfylt eller mer korrekt håndhevet Kulturdepartementets krav om drift i 40 år etter tildeling av spillemidler da hallen ble bygd. Hallen ble tatt i bruk i 1989 og det gjensto derfor fortsatt  et krav om drift i 16 år.

13.2.2013: Fra ett av mange møter i arbeid med søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodgjenning. Ragnar Norum, Alf Birger Rostad, Tore Brenne og Lars Erik Bjørås.
13.2.2013: Fra ett av mange møter i arbeid med søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodgjenning. Ragnar Norum, Alf Birger Rostad, Tore Brenne og Lars Erik Bjørås.

En gruppe bestående av leder, nestleder, kasserer og to av klubbens entreprenører har dannet gruppen som arbeider med alle nødvendige planer og søknader.  Alle formalia med hensyn til kjøpekontrakt, tinglysing, eiendomsavgift, vann, vei osv. er på plass.  De store søknadene har vært søknaden om ”Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning” i Kulturdepartementet og ”RUP-søknaden” (regionalt utviklingsprogram) som behandles av NTFK. Nå gjenstår å se hva resultatet av de innsendte søknadene blir.

Det er disse søknadene og tildelingene fra Fylket og Departement som skal være med å sikre at kjøpekostnaden og kapitalkostnader forenkler driftsfasen. Det vil si at kapitalkostnaden ikke skal bli for stor. Vi har tatt opp et banklån som innløste kjøpesummen, som forfalt 1. juli, og som også skal forskuttere kostnaden ved å få på plass varme og ventilasjon fra høsten. Klubben må forskuttere alle bygningsmessige endringer før vi får refusjon fra Kulturdepartementet.

Judohall og regionalt kampsportsenter

Hallen vil rigges som en Judohall, men skal samtidig være et regionalt kampsportsenter.  Hallen er et solid bygg, oppført hovedsakelig i betong, teglstein, stål og aluminium. Likevel kreves det en betydelig rehabilitering for å oppdatere lokalene til å bli i tråd med klubbens ønsker, og for at den skal være innbydende og hyggelig for medlemmene, leietakere og besøkende. Hallen skal oppgraderes og innfri nye og oppdaterte krav til funksjon, være et sosialt treffpunkt og framstå som attraktiv enten man skal trene, eller bruke lokalene til møter mv.

Rehabilitering og dugnad

For å komme i gang med prosjektet er det nødvendig med rehabiliteringsbidrag fra Kulturdepartementet i kombinasjon med en ikke ubetydelig dugnadsinnsats fra foreldre og medlemmer og rabatter fra de leverandørene vi kommer til å benytte. Klubbstyret har god kontroll over utviklingen.  Vi er heldige som har kvalifiserte og kompetente personer både i styret, blant medlemmene og foreldrene og som har bidratt i prosessen så langt. Vi kan ikke igangsette endringene før den idrettsfunksjonelle godkjenningen fra Kulturdepartementet foreligger. Den har vi enda ikke fått. Når den foreligger har vi behov for en betydelig dugnadsinnsats for å gjennomføre de planlagte prosjektene i årene som kommer.

Drift og økt profesjonalisering

Klubben har i mange år og på mange måter vært svært funksjonell med tanke på drift og administrasjon. Likevel avkrever prosjektet at vi profesjonaliserer oss og hever oss til et nytt nivå. Det nye er at vi også skal være utleiere og gjøre hallen attraktiv for andre. Allerede har vi utleie i spennet fra barnehager på formiddag, idrettseksamener for høgskolen, utleie til Kickbokserne og Judoklubbens egen aktivitet. Likevel er det fortsatt ledig treningstid. Vi tror det finnes grupper som vil synes det er en fordel å drive sin aktivitet med Judomatter som underlag. Vi har totalt ca 480 m2 med matter som fast underlag.