BLE OPPDATERT PÅ NJFs FAGSEMINAR

21.-22. september ble det årlige fagseminaret til NJF avviklet på Ullevål. Seminaret var delt i tre, dommerseminar, trenerseminar og arrangørforum. Omkring femti nøkkelpersoner i norsk judo var samlet for å bli oppdatert og utveksle erfaringer i sine fagfelt. Fra LJK deltok Alf Birger Rostad og Ingebjørg Holbø på dommerseminaret mens Snorre Johansen deltok på trenerseminaret. På arrangørforumet stilte også Johnny Lund sammen med de tre forannevnte.

Franky De Moor fra EJUs dommerkommisjon instruerer.
Franky De Moor fra EJUs dommerkommisjon instruerer.

Dommerseminaret hadde fått ingen ringere enn Franky De Moor fra EJUs dommerkommisjon til å lede gjennomgangen av siste nytt om kampreglene. Dette foregikk med teori og videosekvenser på lørdag, og søndag var det praksis på matta i NJJKs dojo på Haugerud.

Fagkonsulent Stine Lastein var ansvarlig for trenerseminaret som hadde «Ungdom og judo» som hovedtema. Stine hadde et innledende foredrag der hun blant annet snakket om utviklinga av trenerutdanninga i NJF. Deretter hadde Espen Tønessen, fagsjef ved Olympiatoppen, et foredrag der han fokuserte spesielt på trening av jenter. Et hovedpoeng som han trakk fram var det å ta hensyn til de genetiske forskjellene som særlig gjør seg gjeldende fra puberteten av.

Arrangørforumet søndag ble ledet av Hans Engebretsen, leder i Stevne- og arrangementskomiteen. Norgescupstevnene var første punkt på agendaen og Kjetil Olsen presenterte profileringsmateriellet og annet innhold i utstyrskassene som sendes arrangørene. Kjetil er leder i Markeds- og mediakomiteen i NJF og presenterte bilder fra ulike stevner som viste hvordan riktig profilering gir norsk judo et løft i PR-sammenheng.

Fagseminaret framstår som en viktig arena for utvikling av norsk judo. Ikke bare får man faglig påfyll, men den uformelle praten i pauser gir anledning til å lære av hva som skjer i andre klubber.