TRENER 2, HELG 3 I STAVANGER

Av Alf Birger Rostad
Trener 2, helg 3 i Stavanger, 4.-6. oktober 2013.
Helga 4.-6. oktober var Alf Birger Rostad instruktør ved Trener-2-utdanning i Stavanger. Egentlig skulle denne helga foregå i Sandnes, men ble rett forut for gjennomføring flyttet til Stavanger jk sin Dojo.
Stavanger har en Dojo i andreetasje over et lagerlokale. Her har de innredet en rommelig Dojo som inneholder alt det man har behov for i en judoklubb. Kontoret er lite, men rommer alle nødvendige hjelpemidler. Likedan har de også videokanon og tynnskjermer. Det som var både spennende og imponerende var at de hadde et styrketreningsrom med bl.a. en multibenk, frivekter, ergometersykler og mølle. Med dette utstyret er det ikke noe problem å drive styrketrening. Å ha dette tilbudet i naborommet til Dojoen gjør at trenerne kan instruere og ha kontroll også med de som trener styrke.

Alf Birger Rostad sjekker at teknikkene utføres korrekt.
Alf Birger Rostad sjekker at teknikkene utføres korrekt.
Deltakerne var en fin gjeng i aldersspennet 15 til 61 år. Eldste deltaker hadde trent Judo siden foreldrene til de yngste ble født. I Stord judoklubb er han selv trener, sammen med bl.a. datteren og med barnebarn som utøvere blir dette tre generasjoner i aktiv judoutøvelse. Imponerende. De eldste deltakerne har nødvendigvis mer erfaring enn de yngre. Samtalene, innspillene og temaene var tidvis preget av dette.

Balansetrening.
Balansetrening.
Så skulle man da tro at de yngre ble stilt i skyggen av dette. Men, det ble de aldeles ikke. De hadde klare og konsise svar, men også refleksjoner som må ha utviklet seg i et klima som tar barn og ungdom på alvor. For de har gått i «en god skole» når det gjelder holdninger og atferdsmessig uttrykk. Her er det noen trenere som kan være stolte over utøverne sine og ikke minst foreldre som kan ha trygghet for at de har barn som gjør noe positivt både for seg selv og andre.
20131005_133152
De praktiske elementene og oppgavene de fikk løste de både med innsikt og humor. Som instruktører for resten av gruppen var de inspirerende, tydelige og konstruktive i løsning. Tenåringene var de første som leverte sine eksamener og underbygget min forståelse av framtidige trenere som har med seg gode holdninger og løsninger for målrettet trening.
IMG_8082
Trenerkurset denne helga besto for det meste av langsiktig trenings-planlegging , men også styrkemessig, utholdende og teknisk ressurstrening. I øvelsesutvalget var det et poeng å forstå forskjellen på disse treningsprinsippene. Dette gjør men best ved å trene øvelsene tilpasset treningsprinsippene. I tillegg hadde vi besøk av en politimann som hadde jobbet med internasjonal dopingkontroll og hadde utrolig mye erfaring og ikke minst innsikt i de negative konsekvensene misbruket gir så vel fysisk som mentalt.
Lykke til videre i trenerutdanningen og trenergjerningen.
20131005_134117