MOBILRETUR GA PENGER I KLUBBKASSEN

– I årets kampanje for retur av mobiltelefoner klarte vi å samle inn 170 telefoner, forteller kasserer Ragnar Norum. – Dette gir klubben en inntekt på 5950 kr. En stor takk til alle som har bidratt med telefoner, avslutter Ragnar.

Innsamlinga av gamle telefoner ga nesten 6000 kr i klubbkassen.
Innsamlinga av gamle telefoner ga nesten 6000 kr i klubbkassen.