HUMANISTISKE KONFIRMANTER FRA VERDAL

26, JANUAR I EIENDOMSMEGLER 1-HALLEN

Av Alf Birger Rostad

Det var vel tjue humanistiske konfirmanter som møtte denne søndagen til en økt om etikk og moral. Ungdommene møtte denne gangen uten foreldrene. I de årene jeg har hatt dette ansvaret var det første gang settingen var slik. I disse sammen-hengene foretrekker jeg å møte foreldrene og etablere en dialog om det barna deres skal være en del av i de to timene dette pågår. Sånn tar både foreldrene og ungdommene del i dette, hver på sin måte. Fra Judoklubbens ungdommer bidro: Thomas, Marcus, Sander N. og Tobias.

Alf Birger Rostad hadde ansvaret for samlinga med humanistiske konfirmanter. Bildet er fra ei samling tidligere i år.
Alf Birger Rostad hadde ansvaret for samlinga med humanistiske konfirmanter. Bildet er fra ei samling tidligere i år.

Det er alltid viktig å etablere et commitment med folk som skal ta del i aktiviteter de aldri har prøvd før, og i særdeleshet i Judo som har en så fysisk utøvelse. Denne søndagen i EiendomsMegler 1-hallen var det ungdommer fra Verdal som skulle få en praktisk innføring i temaene etikk og moral og ikke minst de dilemmaene dette ofte skaper. En annen del av den felles enigheten er at deltakerne må akseptere noe smerte. Klubben har jo som et slagord at; ”Smerte er godt”. Ikke ut fra et selvdestruktivt, eller masochistisk element, men fordi kampidrettsutøveren må akseptere og bli påført smerte og håndtere den så vel fysisk som mentalt.

Disse ungdommene står på et tidlig stadium av voksenlivet. De skal fortsatt gjennom mye dannelse før personkarakteren er dannet. For å skaffe seg mange verktøy til å navigere, må de håndtere utfordringene de møter på alle livets arenaer. Dagens ramme for aktiviteten er judo; kampidrett og kampteknikker og utøvelse i et etisk og moralsk perspektiv.

Her er det seks elementer vi kan drøfte:

  1. Loven,
  2. snillhet,
  3. lydighet,
  4. sannhet,
  5. frihet og
  6. sjenerøsitet.
Justitia er et symbol for lov og rett, der sverdet står for rettshåndhevelsen, vekten for dømmende virksomhet og bindet for upartiskhet (Wikipedia)
Justitia er et symbol for lov og rett, der sverdet står for rettshåndhevelsen, vekten for dømmende virksomhet og bindet for upartiskhet (Wikipedia)

Denne gangen skulle vi bare se på sjenerøsitet, fordi dette er elementet om vi bør hjelpe andre? Og fordi vi stiller spørsmålene:

i.    Hvorfor sier loven at vi må hjelpe ukjente i nød?
ii.    Har de vi ikke kjenner mindre bruk for hjelp enn våre nære?
iii.    Kan det være farlig å hjelpe noen?
iv.    Å hjelpe noen, er ikke det en fin måte å bli kjent på?

Et sentralt spørsmål er hvor grensen går mellom legitimt forsvar og legitim utøvelse av makt og når dette utvikler seg til et overgrep. Legitim makt kan være i sammenheng med dørvakters jobb, politiets arbeid, arbeid på psykiatriske sykehus ol. Men all utøvelse har en grense.

Heldigvis er det et fåtall av oss som risikerer fysiske angrep. Det som er tankekorset er at et fåtall utsettes for majoriteten av fysiske overgrep og lemlestelse. For de som kommer ut for en situasjon der de selv er målet for fysisk vold, eller situasjoner der man må gripe inn og bistå andre, kan det være en utfordring å porsjonere mengden av fysisk kontroll over andre. Fordi man ikke har tilstrekkelig erfaring og verktøy.

Jo flere verktøy man har, i vår sammenheng vil det si avverge- og kontroll-teknikker, jo mer adekvat blir valget av verktøy og løsning. Mange lider under det såkalte «hammer-syndromet«. Har man bare et verktøy og dette er en hammer, så bruker man hammeren til alle oppgaver. Også til å vaske vinduer og polere bilen. Ved å skaffe seg et stort verktøyskrin, vil valget av riktig verktøy til de forskjellige oppgavene bli enklere.