SAMLING FOR 35 SPREKE JENTER

Fredag 31.1. og lørdag 1.2. var EiendomsMegler 1-hallen fylt opp av 35 spreke og treningsvillige jenter. Ida Ruiken fra TSI hadde hovedansvaret for samlinga, som inneholdt både teknikktrening og leikpregede aktiviteter. Dette så ut til å gå rett hjem hos jentene. Aldersspennet var fra 7 – 16 år med flest representanter fra trøndelagsklubbene. Under line-upen presenterte klubblederen, Alf
Birger Rostad, Ida på følgende vis. Da Ida i utgangspunktet ble kontaktet, var
det fordi vi hadde noen krav til den som skulle inviteres til å være
hovedtrener på jentesamlinga. Den som skulle få ansvaret, måtte være dyktig i
judo, være konstruktiv, hyggelig, empatisk, positiv og inkluderende.  Og Ida er alt dette, sa Alf Birger før han overlot ansvaret for gruppa til Ida.

Ida Ruiken hadde lagt opp til et variert program for jentene.
Ida Ruiken hadde lagt opp til et variert program for jentene.

Fire av jentene hadde en lengre reise enn de andre. De kom fra Bardal judoklubb (i nærheten av Mo i Rana), og hadde en kjøretur på 40 mil en vei. Fredag kveld var det ei treningsøkt på 1,5 t mens det på lørdag var to økter. I tillegg ble det en tur i svømmehallen. Overnatting og bespisning foregikk i EiendomsMegler 1-hallen og Tore Brenne var den fra LJKs som hadde hovedansvaret for samlinga. I tillegg deltok Ingebjørg Holbø og Evelyn Gulstad Otlo som hjelpetrenere. Vi nøler ikke med å kalle samlinga en suksess og ønsker nye og gamle deltakere tilbake ved en seinere anledning.

35 spreke jenter med hovedtrener Ida Ruiken og hjelpetrenerne Ingebjørg Holbø og Evelyn Gulstad Otlo.
35 spreke jenter med hovedtrener Ida Ruiken og hjelpetrenerne Ingebjørg Holbø og Evelyn Gulstad Otlo.