TRENER 1-KURS DEL 1

14. – 16. 2. ble Trener 1-kurs del 1 gjennomført i EiendomsMegler 1-hallen. Kursansvarlig Alf Birger Rostad kommenterte spøkefullt at noen av deltakerne snart kunne melde flytting og leie seg hybel i hallen ettersom de allerede har deltatt på flere helgesamlinger her i vinter. Emnene for den første samlinga var trenerrollen, idrettspsykologi, mental trening, treningsprinsipper, basistrening og sosial trening. Som man skjønner, var det mye teori som skulle gjennomgås på de tre dagene. Undervisninga vekslet mellom forelesning, dialog og noe praksis. Neste samling er 7.-9.3. og vi ønsker deltakerne velkommen tilbake for neste økt på trenerutdanninga.

Kursleder Alf Birger Rostad med deltakerne på Trener 1-kurset.
Kursleder Alf Birger Rostad med deltakerne på Trener 1-kurset.