ÅRSMØTE MED VYER

Ved avslutningen av årsmøtet i LJK 12.3. pekte klubbleder Alf Birger Rostad på det ansvaret som ligger på det nye styret. – Selv om vi har hatt mye arbeid hittil med å overta EiendomsMegler 1-hallen, vil 2014 kreve enda mer av oss. Vi har akkurat kommet i gang i hallen, og det ambisjonsnivået vi har vil kreve stor innsats fra alle i styret.

Første årsmøte i eget hus.
Første årsmøte i eget hus.

Regnskapet ble lagt fram og det vitner om stor aktivitet i klubben. Inntektene er på nærmere 610 000 kr mens utgiftene er på over 413 000, noe som gir et resultat på om lag 195 000 kr. Det føres eget regnskap for EiendomsMegler 1-hallen. 2014 vil bli det første hele driftsåret og det budsjetteres med driftsutgifter på om lag 285 000 kr.

Valget viser stor stabilitet og det var bare Thor Holbø som ble valgt inn som ny i styret. Han erstatter Kjersti Okkenhaug Norum som styremedlem nummer 5. Videre gjenstår det å velge de aktives representant i styret. Det var positiv stemning på årsmøtet og dette viser at det er mange god krefter som vil være med og videreutvikle Levanger Judoklubb.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA