475 KVADRATMETER FRANSK KOMFORT

Levanger Judoklubb er nå lykkelig eier av 475 kvadratmeter spesialgolv for judo, bygd på gummiklosser levert av det franske firmaet Decasport. Torsdag 3.7. ble hele golvprosjektet ferdig, etter 13 dager med dugnad. Den store salen tok 9 dager mens den lille salen tok 4. Første dag med dugnad var mandag 16.6. og det har blitt jobbet omtrent 3 timer hver dag. Til sammen er det 25 personer som har vært involvert og i snitt har det møtt fram  5-10 personer hver dag. Dette har bestått av frivillig frammøte uten noen form for «beordring», og Levanger Judoklubb kan være stolt over det som har blitt gjort på disse 13 dagene. I spillemiddelsøknaden ligger golvet inne med en kostnad på ca. 450 000 kr, og er således et tungt, men nødvendig løft for klubben.

Endelig ferdig! Dugnadsgjengen siste kveld, 3.7., f.v.: Alf Birger Rostad, Johnny Lund, Ingebjørg Holbø, Egil Kvåle og Snorre Johansen.
Endelig ferdig! Dugnadsgjengen siste kveld, 3.7., f.v.: Alf Birger Rostad, Johnny Lund, Ingebjørg Holbø, Egil Kvåle og Snorre Johansen.