POPULÆR BASECAMP 2

Av Tore Brenne, Basecampansvarlig
Den 22.-23.august arrangerte vi Basecamp 2-2014 i EiendomsMegler 1-hallen, der fikk alle som ville ta med seg en venn eller to. Påmelding ble lagt ut søndag 17.08 på hjemmesiden og med bare 5 dagers frist var det hele 44 stykker som møtte opp! Fordelingen var 15 jenter og 29 gutter, 29 med judobakgrunn og 15 uten. Samlingen starter fredag klokka 18 med registrering og mottak, klokka 19-20.30 var det judotrening med trenerne Snorre, Evelyn og Tore. Snorre tok hovedansvar og fikk involvert alle (bakkekamp der målet var å få den andre på ryggen, deretter skulle man stå opp på en stol og rope Kykkeli-ky for så å fortsette), fallteknikk og gremlins var også noen av øvelsene.

Tore Brenne har samlet troppen på 44 og forklarer hva som skal skje.
Tore Brenne har samlet troppen på 44 og forklarer hva som skal skje.

Etter treningen måtte man skifte om før det ble servert taco (det tar tid å steke 6 kg kjøtt!!). Etter maten var det kiosk og fri til å gjøre hva de ville, noen holdt på med fotball, noen med nettbrett, tau eller ringer, eller bare var sosiale. Klokka 23 ble lys slått av for at de skulle ta kvelden, klokka 0.30 var de siste ferdig med å prate, men med over 40 i samme hall ble det lite søvn. Lys ble slått på klokka 7.30 etterfulgt av frokost. En ny judoøkt startet klokka 9 (til 10.30), der var Snorre erstattet av Lars Erik, nye turnøvelser ble forsøkt utført, før kast og bakkekamp sto på programmet. Etter judoen var det frileik, det ble også mulighet for å få beste tid i en selvkomponert hinderløype, kiosken ble også åpnet.

Mange munner å mette - taco med 6 kg kjøtt klargjøres.
Mange munner å mette – taco med 6 kg kjøtt klargjøres.

Før hjemreise klokka 12 var det felles rydding der deltakerne ble tildelt forskjellige ansvarsområder for rydding. Mange unger som dro hjem hadde veldig lyst til å begynne med judo og de takket fint for seg. Undertegnede kunne dra hjem klokka 12.30, sliten og trøtt, men kjempefornøyd etter å ha hatt en så flott gjeng på besøk i judohallen. Tusen takk for stor foreldre til hjelp med kveldsmat, kiosk, nattevakt, frokost og rydding. Dette frister til gjentakelse!

Flere bilder nedenfor.