DELTOK PÅ NJFs FAGSEMINAR

13. og 14. september gikk det årlige fagseminaret i regi av NJF av stabelen på Ullevål Stadion. Seminaret hadde fagsesjoner for dommere, trenere og stevnearrangører. På trenerseminaret bidro Stine Lastein, Pål Herlovsen og Nina Solheim med teori, mens Albin Dal hadde ansvar for den praktiske delen i NJJKs lokaler på Haugerud. Dommerseminaret ble administrert av DK-leder Sven-Ove Johansen. EJUs dommerkommisjon var representert ved russeren Vasily Smolin, som ga førstehånds informasjon om kampreglene. Søndag formiddag hadde dommere og trenere ei felles praktisk økt på Haugerud, og her ble det gjort mange viktige avklaringer. Arrangørforumet ble avviklet søndag ettermiddag og ble ledet av president Vibeke Thiblin. Her ble det gitt informasjon om ulike vedtak som forbundsstyret har gjort, og det ble tid til diskusjon rundt flere prinsipielle forhold knyttet til stevnearrangement. Fra LJK deltok Tore Brenne, Ingebjørg Holbø, Alf Birger Rostad og Snorre Johansen på seminaret.

F.v.: Tore Brenne, Snorre Johansen, Vasily Smolin, Ingebjørg Holbø og Alf Birger Rostad.
F.v.: Tore Brenne, Snorre Johansen, Vasily Smolin, Ingebjørg Holbø og Alf Birger Rostad.

 

Vasily Smolin forklarer kampreglene.
Vasily Smolin forklarer kampreglene.