JUDO FOR HUMANISTISKE KONFIRMANTER

Lørdag 10. januar kl. 1100 var det folksomt i EiendomsMegler1-hallen. 52 konfirmanter fra Levanger med respektive foreldre samlet til sammen godt over ett hundre og tretti personer i Judohallen. Blant foreldrene og ungdommene var det flere som både hadde trent tidligere og som trener judo i dag.

52 konfirmanter var med på opplegget som ble ledet av Alf Birger Rostad.
52 konfirmanter var med på opplegget som ble ledet av Alf Birger Rostad.

Som sedvanlig skapte Alf Birger et commitment med ungdommene og ikke minst foreldrene om at konfirmantene ville bli utfordret på ulike måter. Og at flere av utfordringene ville være helt ukjente, men at de skulle få egne barn tilbake i et helt stykke så vel fysisk som mentalt. Foreldrene ble spurt om de hadde spørsmål til opplegget. Da ingen av foreldrene hadde spørsmål konkluderte Alf Birger, til allmenn latter, at han da oppfattet det som en tillitserklæring og at de stolte på ham.

De humanistiske instruktørene delte ungdommene i to grupper. Den ene skulle gjennomføre den praktiske tilnærmingen til etiske regler og moralske handlinger satt inn i en sammenheng med Judo og dens teknikker, holdninger og filosofi som basis. Denne gruppen skulle gjennomføre sitt opplegg i den store salen. Den andre gruppen skulle bruke den lille salen og hadde en teoretisk sekvens om Humanistiske verdier. Etterpå byttet gruppene.

Konfirmantene må berømmes for at de virkelig tok utfordringene relatert til Judo. Det var nok noen som var skeptiske til å prøve armbend og stranguleringer. De hadde i utgangspunktet blitt innprentet tanken om at mate, eller to klapp på partneren er vårt stoppsignal. Når noen ikke ønsker å fortsette en aktivitet enten det er i vår sammenheng eller i andre skal stoppsignal respekteres. Det ble brukt etiske og moralske dilemmaer. Blant annet ble det problematisert om grensen mellom adekvat selvforsvar og når dette går over til overgrep og vold.

Det ble brukt mange øvelser for å skape en fellesskapsfølelse gjennom samarbeid i mindre og større grupper. Det ble mye fysisk kontakt og tillitsøvelser som ga hele gruppen en opplevelse av større kontakt og samhold.

Alf Birger og de gode hjelperne: Lavrans, Inez Marie, Tobias, Louisa og Titan (ikke på bildet).
Alf Birger og de gode hjelperne: Lavrans, Inez Marie, Tobias, Louisa og Titan (ikke på bildet).

Lavrans, Inez Marie, Tobias, Louisa og Titan var hjelpetrenere. Det er med en stor porsjon stolthet vi tar imot positive tilbakemeldinger på opplegget og den atferden og attityden disse ungdommene legger for dagen. De er virkelig gode ambassadører for klubben vår.