JUDO I ALLE ROM

EiendomsMegler 1-hallen har til sammen 475 kvadratmeter med matteareal. I utgangspunktet er det en stor sal på 375 og en liten på 100 kvadratmeter. Storsalen har mulighet for trening i tre ulike rom hvis det er behov for det. Torsdag 8. januar gikk det ulike aktiviteter i fire rom samtidig.

Den nystarta voksengruppa i gang med Lars Erik Bjørås som trener. Gruppa bruker en del av storsalen.

Guttepartiet trente i den lille salen mens jentepartiet hadde en del av storsalen. I neste del av storsalen ble nybegynnergruppa gradert til gult belte, og i siste del trente det nystarta voksenpartiet for første gang. Da disse partiene var ferdig, var det gruppa med ungdom, junior og senior sin tur til å trene. Og da var det bare å kjøre opp skilleveggene og la randorien gå for fullt på 375 kvadratmeter. Vi har fått en meget anvendelig judohall, ingen tvil om det, og nå er det to år siden den ble klubbens eiendom.

Guttene trener i litjsalen.
Guttene trener i litjsalen.
Og jentene har en del av storsalen.
Og jentene har en del av storsalen.
Gradering til gult i neste del av storsalen.
Gradering til gult i neste del av storsalen.