TRENINGSSAMLING ETTER ÅPENT TM

Tradisjonen tro var det treningssamling dagen etter Åpent TM. Søndag 26.4. var det nok en del som var stive og støle i kroppen etter lørdagens konkurranse i Skognhallen. – I dag gjør vi en vri på opplegget, fortalte hovedtrener Wolfgang Biedron, 7. dan. -Vi tar den slitsomme treninga med blant annet tachi waza randori (stående kamper) i første økt, så roer vi litt ned med hovedvekt på ne waza (bakketeknikker) i andre økt. Det var omkring 45 deltakere på samlinga. Med stor spredning i nivå valgte Wolfgang å differensiere ved å dele i ulike grupper. Som hjelpetrenere hadde han Henrik Reitan og Vidar Lund, som begge to hadde mye å bidra med. Treninga varte fra kl 0900 til 1200 med en kort pause midt i.

Ansvarlig for samlinga var Wolfgang Biedron, 7. dan. Hanleder Judo Sundsvall, Sveriges største klubb med over 500 medlemmer.
Ansvarlig for samlinga var Wolfgang Biedron, 7. dan. Han leder Judo Sundsvall, Sveriges største klubb med over 500 medlemmer.