HALLENS ADGANGS-, INNBRUDDS- OG BRANNVARSLINGSSYSTEMER

Av Alf Birger Rostad
Geir Helge Ramstad må kunne beskrives som Levanger Judoklubbs største mesén. Gjennom yrket sitt og dagens jobb som sikkerhetsingeniør har han opparbeidet et stort nettverk blant tidligere og nåværende kolleger med yrker og jobber innen montering av adgangskontroll, innbrudd- og brannvarslingssystemer. Levanger Judoklubb kan være lykkelig over at han med en fortid som judoutøver i Mo i Rana går inn i rollen som vår velgjører.

Geir Helge Ramstad ved PC-en som styrer låssystemet.
Geir Helge Ramstad ved PC-en som styrer låssystemet.

I løpet av det siste året har han vært på utkikk etter adgangskontrollsystem, innbruddsalarm og brannvarslingssystem som kunne gjenbrukes. Riktignok valgte vi på bakgrunn av hans anbefaling å anskaffe helt nye brannvarslere, men til en sterk favørpris. Og det er her hans nettverk har vært viktig. Disse systemene har vært i funksjon andre steder og demontert av ulike årsaker, for å gjenoppstå komplett og fullstendig funksjonelt i vår hall. For den uinnvidde har det dukket opp elementer som ser ut til å ha kommet på plass i hallen helt ut av det blå.

 

Disse systemene må monteres og dette har Geir Helge brukt en rekke helger til i løpet av besøk i Levanger. I påska tilbrakte han tre av helligdagene i hallen og monterte adgangskontroller og brannvarslere. Til dette må det strekkes utrolig mange meter med kabel. Det skal bores gjennomgående hull i tykke betongvegger og kablene skal legges i nødvendige gater og samles i kontrollenhetene som er montert inne på kontoret. Geir Helge er så vel autorisert montør av systemene som at han er autorisert kontrollør. Systemene skal fungere – og det gjør de. Når alt er på plass vil adgangskontrollen og innbruddsystemet knyttes sammen.

Montering av sentralen.
Montering av sentralen.

Skulle disse tre systemene vært nyanskaffelser og montert av et firma, ville den totale kostnaden vært minst tre hundre tusen kroner (300.000,-). Dette ville vært helt utenfor klubbens økonomiske rekkevidde. Uten dette ville vi fortsatt brukt nøkler og hatt større utfordringer med å adgangsbegrense og være trygge på at inngangsdøren er vært låst utenom treningstiden. Før adgangskontrollen ble montert opplevde vi å komme til ulåst dør dagen etter.

I dag styrer vi åpningstidene elektronisk fra en lokal stasjon. Når klubben installerer internettilgang vil vi også kunne styre adgangen via pc og mobiltelefon. Alle trenerne og styremedlemmene har adgangsbrikker. At så mange har adgang til hallen utenfor ordinær treningstid opplever vi som udramatisk. Det er i medlemmenes egeninteresse at hallen ivaretas på best mulig måte. Om noen skulle miste brikken, kan vi annullere adgangen for akkurat denne brukeren. Tap av ordinær låsnøkkel medførte at vi måtte skifte låssylinder og skaffe nye nøkler.

Geir Helge har med sin innsats i sterk grad bidratt til at vi som bruker og eier av hallen har stor trygghet for at vi kan utføre den daglige jobben med oversikt, sikkerhet og kontroll. Klubben retter en stor og foreløpig takk til Geir Helge for alt det han har bidratt med.

 1. Innbruddsalarmen
  Innbruddsalarmen

  adgangskontroll

  1. Ny pris inkludert montering og materiell
   1. Ca. kr. 100 000
  2. securimaster access
  3. gjenbruk
  4. fullverdig system
  5. kan styres via nettet
  6. utbyggbart
 2. innbrudd
  1. Ny pris inkludert montering og materiell
   1. Ca. kr. 100 000
  2. isa 98
  3. bevegelsessensor
  4. gjenbruk
  5. utbyggbart
 3. brannvarsling
  1. Ny pris inkludert montering og materiell
   1. Ca. kr. 100 000
  2. isa
  3. del av innbruddsalarmsystemet
  4. alarmene og sensorene er nye
  5. innkjøpet er til sterk favørpris gjennom Geir Helge
  6. utbyggbart

   Mange meter med kabel må til.
   Mange meter med kabel må til.