STOR OPPSLUTNING OM BORGERTOGET

Å delta i borgertoget 17. mai er en stor begivenhet for små og store i Levanger Judoklubb. I tillegg til at vi feirer nasjonaldagen, er det et flott utstillingsvindu for klubben. Derfor var det gledelig at så mange stilte opp i toget i år. Etter tur ble det anledning for alle som ville til å få sine fem minutters berømmelse og beundring med kasting oppe på tilhengeren. Etterpå vanket det ei flaske brus som takk for innsatsen.

Fanebærer Vilde Helene Brenne med duskebærerne Ole Johan Otlo og Sara A. Ruiz Garcia.
Fanebærer Vilde Helene Brenne med duskebærerne Ole Johan Otlo og Sara A. Ruiz Garcia.