DUGNADSHELG I EIENDOMSMEGLER 1-HALLEN

Har du en egen judohall, så har du fantastiske treningsmuligheter, det har Levanger Judoklubb fått erfare. Men ingenting kommer av seg sjøl, og drift og vedlikehold krever innsats. Fredag 5. og lørdag 6. juni var det omkring 15 personer som stilte opp på dugnad i hallen. Noen jobbet også videre på søndag for å avslutte arbeidet. Det største arbeidet var bygging av en platting ute på «grillplassen». I tillegg ble det malt både ute og inne, det ble ryddet og montert reoler, dører og kroker ble fikset i garderobene og kantsteiner ute ble skiftet. Det er hallkomiteen som organiserer slike dugnader, og det er nok ikke lenge til neste gang man får sjansen til å stille opp med sitt bidrag for klubbens beste.

Tor-Erik Ertzaas var primus motor for bygging av platting på "grillplassen". Her på en mini-hjullaster mens Thor Holbø og Egil Kvåle jobber med muskelkraft.
Tor-Erik Ertzaas var primus motor for bygging av platting på «grillplassen». Her på en mini-hjullaster mens Thor Holbø og Egil Kvåle jobber med muskelkraft.
Unge dugnadsdeltakere, f.v.: Ole Johan Otlo og Farzam Pajenda.
Unge dugnadsdeltakere, f.v.: Ole Johan Otlo og Farzam Pajenda.