Årsmøte 30. mars 2016

 

Den 30.mars møtte det 37 stemmeberettigete til årsmøte i EiendomsMegler1-hallen. Møteleder var Alf B. Rostad frem til valg av ny leder var avgjort. Etter valget av ny leder ble møtet ledet av Tore Brenne.

Nøkkeltall fra årsberetningen:

Medlemmer

Medlemstall 0-5år 6-12år 13-19år 20-25år Over 25år Totalt
Kvinner 4 35 7 1 12 59
Menn 15 70 17 6 28 136
Totalt 19 105 24 7 40 195
2015 mot 2014 +2 -9 0 +1 +12 +6

Økningen i medlemstallet skyldes oppstart av nybegynnergruppe for voksne

 

Graderinger

kyu: 22 stk. 5. mon: 14 stk. 4. kyu: 3 stk. 4. mon: 8 stk. 2. mon: 2 stk. 1. kyu: 2 stk.
Til sammen blir dette 51 graderinger.

 

Stevner

Klubben har arrangert følgende stevner:

7.2.2015, Lagstevnet, EiendomsMegler 1-hallen, ca. 60 deltakere

7.3.2015, Innherredstreffet I, EiendomsMegler 1-hallen, ca. 85 deltakere

25.4.2015, Åpent Trøndersk Mesterskap, Trønderhallen, norgescup, ca. 140 deltakere

7.11.2014, Innherredstreffet II, EiendomsMegler 1-hallen, ca. 85 deltakere

Totalt 4 stevner med ca. 360 deltakere

 

Klubben har arrangert følgende treningssamlinger (alle i EiendomsMegler 1-hallen):

28.02.2015:         Treningssamling med Håvard Thorsø Johansen som hovedtrener, ca 25 deltagere.

26.04.2015:         Treningssamling etter Åpent TM, Wolfgang Biedron hovedtrener, ca. 45 deltakere.

05.05.2015:         Treningssamling for dan-gradering, Alf Birger Rostad hovedtrener, ca 10 deltagere.

10.-14.8.2015:    Sommerskolen, Alf Birger Rostad hovedansvarlig, ca. 20 deltakere

16.-17.10.2015: Jentesamling, Birgit Ryningen hovedtrener, ca 30 deltagere.

30.10.2015:         Regionsamling, Håvard Thorsø Johansen og Alf Birger Rostad hovedtrenere, ca 25 deltagere.

Totalt 7 treningssamlinger med ca. 155 deltakere.

 

Andre samlinger og arrangement:

31.3.2015:           Temakveld kosthold, Snorre Johansen hovedansvarlig, ca. 30 deltakere

26.3.2015:           Judoklubbens dag, ca. 80 deltakere

7.5.2015:              Temakveld basistrening, Snorre Johansen hovedansvarlig, ca. 20 deltakere

23.8.2015:           Basecamp, Tore Brenne hovedansvarlig, ca. 45 deltakere

Totalt 4 arrangement med ca. 175 deltakere.

I tillegg kommer en rekke arrangement rette mot skoler, SFO, konfirmanter, idrettslag m.m.

 

Resultater stevner:

 

Nasjonalt Norgescup

Henrik Reitan nr. 3 sammenlagtliste senior.

Åpent Trøndersk Mesterskap

Luisa Muller 3. SenDÅpen og 2. U21D-78

Inez Marie Lysne-Ness 1. U15J+63

Oliver Sand 1. U15G-38

Thomas Wikdahl 1. U15-55

Ragnhild Holbø 3. U18J-52

Martin Rønning Aune 2. U18G+90

Henrik Reitan 1. SenH+100 og 1. SenHÅpen

Bodø Barents Cup

Markus Leonhardsen 1. U18G-90

Lavrans Lysne-Ness 2. U18G-81

830-cup

Markus Leonhardsen 2. U18G-+0

Ippon Cup

Henrik Reitan 1. SenHÅpen

Jonas Leonhardsen 2. U15G-66

Lavrans Lysne-Ness 1. U18G-90

Markus Leonhardsen 2. U18G-90

 

NM individuelt

Inez Marie Lysne-Ness 2. U15J+63

Ragnhild Holbø 2. U18J-48

Henrik Reitan 1. U21H-100, 2. SenH-100 og 2. SenHÅpen

Egil Kvåle 2. SenH+100

 

NM lag

Ragnhild Holbø 1. U18J og 1. U18Mix, Judoregion Midt

Martin Rønning Aune 3. U21, Judoregion Midt

Markus Leonhardsen 2. U18G, 3. U21, Judoregion Midt

Lavrans Lysne-Ness 2. U18G Judoregion Midt

Henrik Reitan 1. U21H, Ippon JK

 

Internasjonalt

Henrik Reitan har følgende plasseringer:

Estonian Open 1. U21H-100

Matsumae Cup 3. U21-100 og 3. SenH-100

Europacup Romania 5. U21-100

Swedish Open 1. U21HÅpen og 2. U21H-100

EM uplassert (1 seier), U21H

VM uplassert, U21H

Europacup Finland 3. SenH-100

Europacup Spania 2. SenH-100

 

Klubbens dommere i 2015

Disse dommerne har dømt:

Marcus Leonhardsen (C), Titan Steinvik (C), Tobias Okkenhaug Norum (C), Thomas Wikdahl (C), Ingebjørg Holbø (C), Tore Brenne (B), Eirik Lein Strand (A), Alf Birger Rostad (A).

 

Klubbens representasjon i komiteer og kommisjon i Norges Judoforbund i 2015

Johnny Lund                                 medlem             Stevnekomiteen (ut august 2015)

Snorre Johansen                          medlem              Stevnekomiteen (fra september 2015)

Snorre Johansen                          leder                  Judoregion Midt-Norge

Håvard Thorsø Johansen             medlem              Lovkomiteen

Tore Brenne medlem                  Valgkomiteen    NJF

Eirik Lein Strand                           leder                  Honorær komite (ut september 2015)

Alf Birger Rostad                         medlem             Dan-kommisjonen

Alf Birger Rostad                         Regionsensor    Midt-Norge

 

 

Økonomi:

Klubbdrift: omsetning på cirka 653.000,- og resultat på cirka 60.000,-

Hallen: omsetning på cirka 390.000,- og resultat på cirka 88.000,-

Dette forteller at klubben har en sunn økonomi

 

Det nye styret:

Leder Tore Brenne
Nestleder Eirik Lein Strand
Kasserer Ragnar Norum
Sekretær Johnny Lund
Styremedl. 1 Nina Maria Oddvik
Styremedl. 2 (aktiv) *Lavrans Lysne-Ness
Styremedlem 3 Robert Lund
Styremedlem 4 Ingebjørg Holbø
Styremedlem 5. Siw Gudding Sand
Styremedlem 6 Tommy Leonhardsen
1. vararepresentant Gunnar Reitan
2. vararepr. (aktiv)          *Markus Leonardsen
3. vararepresentant Anne Marit B. Ertzaas
4. vararepresentant Lars Erik Bjørås
5. vararepresentant Frank-Robert Estilrønningen
   

*Aktives representanter ble valgt på første trening etter årsmøtet