12 graderte seg den 12

Den 12.05.16 gjennomførte Eirik Lein Strand graderinger til oransje, grønt og blått.
Etter en hektisk time med stor aktivitet og innsats ble innsatsen belønnet med nye belter. Alle kandidatene besto med glans. Vi gratulerer alle sammen!
Gradering 120516

Fra venstre: (liggende) Elise Indianna Bjørås (3.mon), Emmeli Ertzaas (3.kyu), Anja Næssan (3.mon). (sittende) Ole Johan Otlo (3.kyu), Aksel Ristesund Stubbe (3.mon), Oliver Sand (3.mon), Mathias Eriksen (2.kyu), Sander Næssan (2.kyu), Thor Holbø (4.kyu), Marte Olsen Brenne (4.kyu), Femke Blankers (4.kyu), Christian Ingemar Kjølsvik (3.mon), Lavrans Engløkk Strand (maskot) og Eirik Lein strand (graderingssensor)