SPILLEMIDDELPROSJEKTET GÅR MOT SLUTTEN

Da Levanger Judoklubb i 2012 kjøpte det som i dag kalles EiendomsMegler 1-hallen, ble det satt i gang en søknadsprosess for å få spillemidler. Søknaden ble godkjent med ei totalramme på 9 millioner kroner for å rehabilitere hallen. Naturlig nok startet arbeidet innvendig, og det store løftet var det spesiallagde judogulvet som var ferdig i 2014. Siden har det pågått flere mindre prosjekter i rehabiliteringa. Nå i sommer startet innspurten med å etterisolere ytterveggene og skifte av vinduer. Etterpå er det bytte av tak som står for tur.

Klubben har også fått godkjent et prosjekt med et såkalt klubblokale med ei ramme på 3 millioner kroner, så det er fortsatt mye som kommer til å skje med bygningsmassen. Det er over tretti år siden hallen første gang ble oppført som idrettshall for Frol videregående skole, og vi får tro at det i de neste tretti årene vil bli mye judoglede i hallen.