DUGNAD: BLI MED PÅ KLARGJØRING AV HALLEN

Før sesongstart må vi ha en vaske- og ryddedugnad for å klargjøre hallen til høstens treninger.
Når: Lørdag 15.8. kl. 12-13
Hvem: Medlemmer, foreldre og andre støttespillere
Hvordan: Kort og effektiv dugnad, oppgaver fordeles ved oppmøte, vasking og rydding inne, rydding ute
Vel møtt!

Steinar Dahl tørker støv på en dugnad i februar 2013.